Varför postmodernismen har fel i det mesta – Del 2

De olika "kritiska teorier" som utvecklats i postmodernismens anda formar åsikter och teser som strider inte bara mot viktiga principer som tidigare dominerat västerländska länder, utan också mot sunt förnuft.

publicerad 7 augusti 2021

Att man inte kan se dagens bekräftade vetenskap och kunskap som objektivt och universellt sann (den påstås alltid vara deformerad av språket, kulturella värderingar samt maktrelationer) är en grundtes i exempelvis postkolonial teori och kritisk rasteori, vilka är tillämpningar av postmodernismen. Dessa hävdar istället överlägsenheten hos kunskap genererad utifrån ståndpunktsteorin det vill säga skapad genom olika marginaliserade identitetspolitiska gruppers erfarenheter och där dessa gruppers sociala position (och därmed perspektiv på…


 


Liknande artiklar: