Är postmodernismens samhällsteori trovärdig? Del 2

Bristen på kunskap om kulturmarxisternas avsikter och teoretiska grund är fortfarande enorm, men med mera kunskap om detta hos allmänheten skulle stödet för dem sjunka kraftigt. Det skriver Dan Ahlmark i del två av sin granskning av postmodernismens samhällsteori.

publicerad 5 juni 2021

postmodernismen

I första delen av denna artikelserie beskrevs hur postmodernismen allmänt ser på samhällets struktur och utveckling. I följande två artiklar granskas hur rimlig och sann denna beskrivning är.

Patriarkatet beskrevs som ett manscentrerat maktorgan, vilket upprätthåller kontroll och dominans över medborgarna. Dominansen gäller dock inte bara kvinnor utan kanske främst (?) andra män, som kan hota landets olika hierarkier. I Europa består då patriarkatet av vita och vanligen heterosexuella män,…


 


Liknande artiklar: