Se upp för falsk mediepropaganda mot kosttillskott

Lars Bern plockar isär DN och Aftonbladets smutskastningskampanj mot kosttillskott av D-vitamin och Omega-3.

publicerad 14 november 2018

De globalistiska propagandatidningarna DN och Aftonbladet basunerar med synbar förtjusning ut nyheten att en ny studie inte ser någon nytta med tillskott av D-vitamin och Omega-3. Om detta är sant är det onekligen en ytterst uppseendeväckande nyhet, eftersom rader av tidigare studier med stor tydlighet visat på absolut motsatta effekter. Både cancer, diabetes, MS, depression och barnlöshet kan bero på D-vitaminbrist. Nyligen har forskare upptäckt att vårt immunförsvar överhuvudtaget inte kan aktiveras utan vitamin D3. Det finns t.ex. ett viktigt visat samband mellan otillräckligt med vitamin D och insulinresistens, diabetes typ 1 och typ 2 och metabolt syndrom.

Jag har tittat på den publicerade studien och gjort några viktiga iakttagelser. Dels har studien bara pågått i ca fem år, vilket är väldigt kort för att fastställa en utveckling av cancer vilket borde kräva ett minst tio års perspektiv. Detsamma gäller i huvudsak även utveckling av hjärtkärlsjuklighet. Dels har nivån på de kosttillskott man testat varit låg. Personerna i försöket har bara fått ett dagligt kosttillskott på 2000 IE av D3-vitamin och bara 1 g Omega-3 olja. De rekommendationer för tillskott av D3-vitamin som är vanliga idag ligger på den dubbla till den tredubbla dosen för att få effekt.

Vad gäller Omega-3 tillskott så är ju tanken att man skall matcha det höga Omega-6 intaget i industrimaten som normalt ligger på åtskilliga gram per dag, varför bara 1 gram Omega-3 har en liten till försumbar effekt om man inte äter ekologiska animalieprodukter som har en bättre balans mellan Omega-3 och -6.

Den känsla jag får när jag gör dessa iakttagelser är att upplägget för studien varit ämnat att få just till resultat, att man inte skall kunna se någon signifikant effekt av de två kosttillskotten. Det gjorde att jag forskade lite vidare i vilka som gjort studien och fann då att den utförts av ett forskarteam från något som kallas the VITAL Research Group. Huvudsponsor för den forskargruppen visar sig vara Big Pharma närstående Rockefeller Foundation. Samma organisation är den som i hundra år systematiskt motarbetat och svärtat ner naturmedicinen för att eliminera dess konkurrens med den allopatiska medicinen byggd på syntetiserade och patenterad kemiska preparat från läkemedelsindustrin.

Den aktuella studien framstår med andra ord som en del av den kampanj mot tillskott av D3-vitamin som startats av Big Pharma närstående intressen. Ett första angrepp då D3-vitaminet fann jag i augusti i propagandatidningen New York Times. Min grundade misstanke är alltså att denna studie är iscensatt av kretsar som står läkemedelsindustrin mycket nära. Att man räknar upp en rad amerikanska medicinska organisationer bakom studien är ingen som helst garanti för att studien inte är styrd av ekonomiska intressen, eftersom så gott som alla sådana organisationer på olika sätt är beroende av pengar från Big Pharma. Studien presenterades därtill på en hjärtkongress med American Heart Association (AHA) i Chicago. AHA finansieras av läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin och har en budget på nästan 8 miljarder kronor – rätt mycket pengar för en organisation av den här typen

Man kan undra över varför man från läkemedelsindustrin närstående kretsar besvärar sig att kosta på en sådan här studie? Svaret är att stora dagliga tillskott av D3 vitamin (5000 till 7000 IE) leder till ett starkt förbättrat immunförsvar och minskad risk att t.ex. drabbas av influensa. Detta skall ses i perspektiv av att Big Pharma drar in mångmiljardbelopp varje år på influensavaccin med tveksamma effekter och ibland svåra biverkningar, vacciner som i princip blir helt onödiga om människor vänjer sig vid höga doser tillskott av D3-vitamin. Det senare har av allt att döma en större skyddande effekt än dessa vaccinationer.

Självklart utgör de nya upptäckterna av D3-vitaminets viktiga roll för människors hälsa ett hot mot läkemedelsindustrins intressen. En ökad användning av D3-vitamintillskott kan ju minska behovet av en lång rad av industrins ytterst lönsamma patenterade syntetiska preparat som ofta kommer med svåra biverkningar, vilket man slipper med naturpreparaten.

I dessa globalismens dagar utan kritiskt granskande journalism kan vi inte vara nog försiktiga när vi tar del av den propaganda som sprids i globalisternas MSM för att förleda oss att inte ta hand om vår hälsa. Jag har i dagarna gett ut boken Den metabola pandemin som analyserar de ekonomiska intressen som styr dagens skolmedicin och produktion av industrimaten. Där försöker jag beskriva hur man själv kan ta ansvar för sin hälsa med hjälp av ekologisk naturlig mat och viktiga kosttillskott. Boken har haft en rykande åtgång och andra upplagan är tillfälligt slutsåld, men kommer snart ut i en tredje utvidgad upplaga.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene.Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!