På vems sida står skolmedicinen? – del 5

Lars Berns femte krönika i sin serie om skolmedicinen.

publicerad 12 september 2017

Min första betydande bekantskap med skolmedicinen var när jag fick en cancerdiagnos år 1990. Min sjukdom fick mig intresserad av cancervården och forskningen om cancer. Jag engagerade mig i Cancerfondens styrelse 1993 och kom senare att bli fondens vice ordförande. Mitt nyväckta intresse för den medicinska vetenskapen, gjorde att jag även engagerade mig som huvudman i Hjärt-Lungfonden. Jag var under några år också ledamot av Cancerfondens forskningsnämnd innan jag avgick ur fonden 2002.

Båda dessa framgångsrika insamlingsfonder är sedan ett halvt århundrade stabila bastioner för en skolmedicin som av allt att döma hamnat på en del villovägar. Cancerforskarna sitter fast…Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

 


Liknande artiklar: