Ondskans imperium – epilog

Lars Berns avslutande krönika i sin serie om "ondskans imperium".

publicerad 10 oktober 2017
OIigarken George Soros pekas ut som en frontman åt familjen Rothschilds subversiva verksamhet

Globalismen
Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Hedersmannen och förre USA-presidenten Jimmy Carter sätter oss här på spåret när han menar att ”numer är landet bara en oligarki med en gränslös politisk korruption för att kunna bli vald till president, guvernör eller kongressledamot. Det vi ser är en komplett omvandling av vårt politiska system till att baseras på utdelning till ledande bidragsgivare (oligarker) efter att man blivit vald”. Barack Obama annonserade sin presidentkandidatur utanför oligarken Soros kontor. Och Hillary Clinton var helt köpt av samme Soros. Donald Trump är själv en oligark, om än självständig.

USA var världens mest framgångsrika ekonomi under hundra år, vilket har lett till att inget…Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

 


Liknande artiklar: