Den största bluffen: Hoten som påstås kräva en världsregering

De negativa effekterna av en världsregering på individuell frihet, ekonomisk tillväxt och demokrati blir förödande. De fördelar man kan nå genom politisk globalisering kan i stort lika väl erhållas genom frivillig internationell samverkan och utan alla helt avgörande nackdelar. Men en världsregering har alltid varit slutmålet för socialister och kommunister, och detta är det verkliga skälet till, att idén drivs med sådan kraft. Det skriver Dan Ahlmark.

publicerad 3 april 2021

De största hoten mot ett frihetligt Sverige i framtiden utgörs av: (a) kulturmarxismens växande förtryck, (b) regionala och globala överstatliga organisationers arbete att ta över viktig nationell beslutsrätt gällande vårt land, (c) följder av invandringen såsom aggressiv inhemsk islamism, samt på lång sikt (d) dominansanspråk från Kina och gemenskapen av islamska nationer. Andra hot såsom militär aggression från Ryssland, en världsomfattande finansiell härdsmälta och terrorism måste beaktas och hanteras, men deras betydelse faller under de ovannämnda (a-d).

I syfte att psykologiskt bearbeta i första hand de västerländska befolkningarna att acceptera politisk globalisering hävdar fyra politiska grupperingar i världen, att ett antal allvarliga hot finns mot mänskligheten. Med politisk globalisering avses här ”strävandena att förskjuta den autonoma beslutsrätt som individuella länder har, till kollektivt beslutsfattande inom överstatliga organisationer”.1 Med politisk globalisering jämställs även politisk regionalisering (såsom EU idag). De aktuella hoten utmålas då som överhängande faror mot medborgarna såsom individer eller mot deras länder och vilka kan skada medborgarna och deras framtid mycket allvarligt.

För att undvika hoten kräver man då…


 


Liknande artiklar: