De ideologiska krafterna bakom ”Den Nya Världsordningen”

Det finns flera grupperingar med olika ideologier som ligger bakom en strävan mot den nya världsordning som är mest känd under sin engelska beteckning New World Order - NWO. Alla drivs av olika motiv men alla vill en och samma sak: genomföra politisk globalisering som överför nationell beslutanderätt på viktiga områden till överstatliga organisationer. Dan Ahlmark tar upp de fyra politiska grupperingarna som tillsammans utgör ett oerhört hot mot fria samhällen.

publicerad 10 april 2021

Fyra grupperingar av olika politisk karaktär är särskilt aktiva beträffande arbetet att införa en så kallad ny världsordning – mer känd under sin engelska beteckning New World Order (NWO). Dessa utgörs1 i första hand av huvuddelen av den europeiska vänstern (socialdemokratiska, socialistiska, kommunistiska och miljö-partier). En annan utgör ledningen och byråkratierna i de stora internationella organisationerna; regionala sådana som EU ingår där också. Gruppen omfattar även de stora, globalt orienterade fonderna exempelvis Rockefellerstiftelsen samt tongivande privata organisationer för globalt samarbete såsom World Economic Forum. Stora stater eller samarbetande länder som är mycket intresserade av att driva politisk globalisering är en annan viktig gruppering. En ytterligare, men annorlunda komponent, utgörs av det internationella ekonomiska etablissemanget och de många företag som detta styr.

Dessa grupperingar drivs av olika mål och ideologier och deras sätt att arbeta skiljer sig åt. De kompletterar dock varandra, vilket medför att deras resurser, kunskap och kraft är mycket stor. Alla önskar genomföra politiska globalisering: ett överförande av nationers beslutanderätt på viktiga områden till överstatliga organisationer. Det är…


 


Liknande artiklar: