Vetenskap

Steget efter


Förslag om utfasning från Euratom

Miljö Sverige bör ansluta sig till en rad Euratomkritiska länder som Österrike, Luxemburg, Irland, Danmark och Tyskland, enligt ordföranden för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.


Ekonomi Det svenska företaget Studsvik har skrivit avtal med finska företaget Fennovoima om vidareutveckling av den programvara som ska användas i reaktorerna i det planerade finska kärnkraftsbygget i Bottenviken.


Miljö Av Riksrevisionens rapport framgår det att anslag inte används och såväl planering som uppföljning haltar när det kommer till kärnkraften.


Miljö Den 21 september spreds radioaktivt damm i ett så kallat hot cell-laboratorium vid den kärntekniska anläggningen Studsvik.


Kärnavfallsprogram: 141 miljarder

Miljö Svensk Kärnbränslehantering lämnade den 9 januari in sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016.


Reaktorers livslängd kan ökas

Miljö Frankrikes miljöminister Ségolène Royal (Parti socialiste) uttalade sig i tv-kanalen France 3 i söndags om att hon är redo till att förlänga kärnkraftsreaktorernas livslängd med ytterligare tio år, från 40 till 50 år.


Nu ska Barsebäck rivas

Miljö 40 år efter invigningen. Det gamla kärnkraftverket Barsebäck, beläget i skånska Barsebäck, ska rivas.


Ökande risk för kärnkraftsolyckor

Miljö Det är anmärkningsvärt att den svenska strålsäkerhetsmyndigheten planerar att besluta om livstidsför­längning för reaktorerna i Oskarshamn utan att rådgö­ra med grannländer, skriver Greenpeace i Sydsvenskan.


Ansökan om avveckling för reaktor

Miljö En ansökan om miljöprövning och tillstånd för de första stadierna av nedstängning (avställnings- och servicedrift) ska förberedas för kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 (Ol) av ägaren OKG.