Miljöpartiet spelar dubbelt i energipolitiken

Kraftbolagen betalar årligen nästan tre miljarder kronor till en statlig fond som skall finansiera hantering av använt kärnbränsle. Nästan inget har dock betalats ut eftersom regeringen inte kan genomföra riksdagens beslut om hur avfallet skall slutförvaras, och huvudansvaret för detta ligger hos Miljöpartiet. Det skriver Tege Tornvall.

publicerad 10 maj 2021
Spelar
Vindkraft räcker inte som ersättning för kärnkraft, eftersom det bara blåser ibland.

Miljöpartiet och dess stödorganisationer spelar ett fult dubbelspel vad gäller kärnkraften och dess avtalsfrågor.

Kraftbolagen betalar årligen nästan tre miljarder kronor till en statlig fond, som skall finansiera hantering av använt kärnbränsle. Fonden har nu totalt 77 miljarder kronor. Det är 16.000 kronor per svenskt hushåll. Men nästan inget har betalats ut för det avsedda ändamålet, eftersom regeringen inte kan genomföra riksdagens beslut om hur avfallet skall slutförvaras. Det lilla Miljöpartiet sätter käppar i hjulet.

Däremot betalar fonden ut stora belopp till två miljöorganisationer, som officiellt skall arbeta med ”slutförvarsfrågor”. Men det gör de inte. Bakom dem står kända kampanjorganisationer som Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Folkkampanjen mot Kärnkraft.

De driver sedan länge opinion mot kärnkraft i allmänhet och särskilt mot riksdagens planer för slutförvaring.

Kraftbolagen betalar årliga miljonbelopp till organisationer som aktivt motarbetar dem och som också genom Miljöpartiet hindrar regeringen från att genomföra av riksdagen beslutad politik. Om regeringen inte kan besluta om utbyggnad av kärnbränslelagren, kan kraftbolagen tvingas att stänga fler kärnkraftverk.

Men det är nog meningen. MP äventyrar fullt medvetet Sveriges långsiktiga energiförsörjning. Varken vind- eller solenergi räcker som ersättning, eftersom det bara blåser ibland och är solsken ibland.

 

 

Tege Tornvall


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!