Miljöpartiet spelar dubbelt i energipolitiken

Kraftbolagen betalar årligen nästan tre miljarder kronor till en statlig fond som skall finansiera hantering av använt kärnbränsle. Nästan inget har dock betalats ut eftersom regeringen inte kan genomföra riksdagens beslut om hur avfallet skall slutförvaras, och huvudansvaret för detta ligger hos Miljöpartiet. Det skriver Tege Tornvall.

publicerad 10 maj 2021
- av Tege Tornvall
Spelar
Vindkraft räcker inte som ersättning för kärnkraft, eftersom det bara blåser ibland.

Miljöpartiet och dess stödorganisationer spelar ett fult dubbelspel vad gäller kärnkraften och dess avtalsfrågor.

Kraftbolagen betalar årligen nästan tre miljarder kronor till en statlig fond, som skall finansiera hantering av använt kärnbränsle. Fonden har nu totalt 77 miljarder kronor. Det är 16.000 kronor per svenskt hushåll. Men nästan inget har betalats ut för det avsedda ändamålet, eftersom regeringen inte kan genomföra riksdagens beslut om hur avfallet skall slutförvaras. Det lilla Miljöpartiet sätter käppar i hjulet.

Däremot betalar fonden ut stora belopp till två miljöorganisationer, som officiellt skall arbeta med ”slutförvarsfrågor”. Men det gör de inte. Bakom dem står kända kampanjorganisationer som Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Folkkampanjen mot Kärnkraft.

De driver sedan länge opinion mot kärnkraft i allmänhet och särskilt mot riksdagens planer för slutförvaring.

Kraftbolagen betalar årliga miljonbelopp till organisationer som aktivt motarbetar dem och som också genom Miljöpartiet hindrar regeringen från att genomföra av riksdagen beslutad politik. Om regeringen inte kan besluta om utbyggnad av kärnbränslelagren, kan kraftbolagen tvingas att stänga fler kärnkraftverk.

Men det är nog meningen. MP äventyrar fullt medvetet Sveriges långsiktiga energiförsörjning. Varken vind- eller solenergi räcker som ersättning, eftersom det bara blåser ibland och är solsken ibland.

 

 

Tege Tornvall
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.