Reaktorstopp förlängs – risk för elransonering

Energikrisen

publicerad 13 september 2022
- av Redaktionen
Reparationerna av Ringhals tar mycket längre tid än beräknat.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Reaktorstoppet på Ringhals 4 förlängs till den 31 januari, eftersom reparationerna kommer att ta betydligt längre tid än tidigare beräknat.

– Det ökar risken för chockpriser och ransonering, konstaterar råvaruanalytikern Christian Kopfer.

I augusti skadades en viktig tryckbehållare under ett underhållsarbete och reparationen av denna bedömdes initialt ta tre månader – det var åtminstone vad som förmedlades till allmänheten.

Nu visar det sig dock att det kommer att ta betydligt längre tid än så att laga behållaren och när reaktorn inte producerar el riskerar konsekvenserna bli att elen blir ännu dyrare – eller att det införs elransonering för svenskarna.

– Det är maximal otur och väldigt dålig tajming, säger Christian Kopfer och tillägger att ransonering kan bli verklighet för att behålla spänningen i nätet och undvika ”black outs”.

– De producerar ungefär åtta terawattimmar per år, och det är ett område som har brist på el under vintern. I ett skräckscenario kan det kosta över tio kronor per kilowattimme, fortsätter han.

Kopfer konstaterar samtidigt att denna nivå på priser är helt ohållbara för hushållen och att människor heller inte har råd med dagens priser i längden.

– Även fem kronor per kilowattimme är helt ohållbart, det kan inte ligga på de nivåerna längre perioder, det klarar inte samhället av. Då får man gå in med det finanspolitiska stöd som diskuterats.

Råvaruanalytikern menar vidare att det ska bli intressant att se hur regeringen väljer att agera och konstaterar att elpriserna varit en akut fråga redan tidigare – och att detta nu blivit än mer akut att lösa.

Han pekar på hur Svenska kraftnät redan tidigare varnat för att det energibortfall som hittills varit känt skulle kunna driva upp priserna och i värsta fall även tvinga fram en nedsläckning av elnätet under vintern, vilket skulle göra situationen mycket värre.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!