IT/Övervakning

Polisen satsar på ökad kameraövervakning

IT/Övervakning Polisen storsatsar på kameraövervakning och tar stora kliv framåt de närmsta åren med ett gemensamt och enhetligt övervakningssystem. Det nationella kameraövervakningssystemet som nu tas fram kan hantera i princip alla videokällor, oavsett om det är fast monterad kamera i gatumiljö, en temporärt monterad kamera vid särskild händelse, fordons- eller kroppsmonterad eller kamera monterad på drönare […]


Steget efter