Regeringen och SD vill underlätta för ökad massövervakning

Övervakningssamhället

publicerad 24 mars 2023
- av Jan Sundstedt
Gunnar Strömner (M) och Richard Jomshof (SD) under en presskonferens i Rotebro.

Det ska bli enklare för svenska kommuner att övervaka sina medborgare om regeringen och Sverigedemokraterna får som de vill. Man föreslår nu att kommunerna inte längre ska behöva söka tillstånd för att sätta upp övervakningskameror på allmän plats.

– Vi vet att kameraövervakning kan ha en trygghetsskapande effekt, hävdar Richard Jomshof (SD).

– Kameror har mer än ett syfte, de gör nytta och är tyvärr något vi behöver och det är också någonting som efterfrågas, fortsätter han.

En särskild utredning kommer att inledas för att analysera det nuvarande regelverket gällande kameraövervakning för att se om tillståndskravet som gäller för kommuner och regioner istället kan ersättas med en form av anmälningsplikt. Detta eftersom tillstånden uppges ta alldeles för lång tid att få.

– Det här ska få riktig effekt ute i verkligheten, menar justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Enligt justitieministern är det viktigt att kommunerna får ”större handlingsutrymme” att själva besluta om kameraövervakning, redan idag kan exempelvis diverse privata aktörer och bostadsbolag filma och spela in medborgarna utan tillstånd.

Att utökad kameraövervakning är nödvändigt och önskvärt tycks regeringspartierna och SD vara eniga om och man vill även underlätta polisens möjligheter till kamerabevakning ”i syfte att bekämpa brott, upprätthålla allmän ordning och säkerhet” – exempelvis genom att kameror sätts upp på fler allmänna platser än idag.

Gunnar Strömner tar också lätt på oro över massövervakningens påverkan på medborgarnas personliga integritet utan menar att det är en större integritetsförlust att inte våga röra sig fritt ute på gator och torg.

Det kan noteras att även Socialdemokraterna förespråkar en utökad kameraövervakning av medborgarna. De beklagade sig nyligen över att Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att Uppsala kommun enbart fick kameraövervaka de centrala delarna av staden nattetid – istället för hela dygnet.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!