Polisen övervakar Sandviken med drönare

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 15 mars 2024
- av Jan Sundstedt
Det svenska kontrollsamhället växer sig allt starkare (arkivbild).

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Polismyndigheten har fattat beslut om att införa kamerabevakning med bland annat drönare i Sandviken. Åtgärden är enligt polisens utsago en del av deras brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, samtidigt som den vardagliga övervakningen av befolkningen får allt större fotfäste i samhället.

Sandviken har under många år, likt ett stort antal kommuner i Sverige, brottats med och fått se konsekvenserna av årtionden med stor invandring. Inte minst kommunens skolor har oroande problem med niondeklassarnas skolresultat.

Den senaste tidens många skjutningar är ett annat mörkt moln på Sandvikens kommuns himmel. Under de senaste 15 månaderna har fyra personer avlidit till följd av skjutvåld.

Kamerabevakningen är i dagsläget planerad fram till den 2 oktober 2024 i centrala Sandviken och till och med den 1 december i Björksätra Mitt. Enligt polisens egen hemsida är åtgärden avsedd att förhindra, upptäcka och lagföra allvarlig brottslighet.

Även kommunens bostadsbolag använder kameraövervakning och Sandvikenhus är ett av de bostadsbolag som sedan en tid gör detta.

Polisen kommer även att ha möjlighet att använda drönare vid behov för att övervaka områdena. Bevakningen med drönare kommer huvudsakligen att ske från hög höjd för att ge en överblick över området.

Skyltar kommer att sättas upp för att informera allmänheten om att kamerabevakning pågår.

Om kamerabevakning med fast kamera och drönare (obemannade luftfartyg)

Polisen har enligt lag rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för fortsatt brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på platsen och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbete och materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång. Polisen har inte rätt att filma särskilt integritetskänsliga platser som bostäder. Enligt polismyndigheten flyger deras drönare i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!