Krönikor

Foto: arbyreed/CC BY-NC-ND 2.0

"Oljans sista strid?"

Krönikor Hur ser framtiden för oljan ut? Detta ämne skriver Lars Bern om i sin senaste krönika.


Steget efter


Tyskland förbjuder bensindrivet

Miljö Från och med 2030 ska diesel- och bensindrivna bilar vara förbjudna i Tyskland, efter ett beslut av landets förbundsråd – som nu går ut och uppmanar resten av EU att följa efter.


Sverige inte framgångsrik koldioxidminskare

Miljö Sverige brukar berömma sig av att vara bra på att minska koldioxidsläpp. Men Mikael Sandberg och Max Rånge har i en rapport från högskolan i Halmstad visat att det är mer eldning av sopor och träflis som minskat användningen av fossila bränslen. Det är kommunala värmeverk som ändrat sin energikälla. I övrigt har den fossila […]


Foto: mariordo59/CC BY-SA 2.0

Elbilar drar mer resurser

Konsumentmedvetenhet Idag skall allt vara ”klimatsmart”. Men är alternativen så bra? Vi recenserar elbilen.