Förnybar energi billigare än fossilkraft

publicerad 18 februari 2013

Blomberg New Energy Finance rapporterar att enligt en undersökning man gjort för Australien är ny vindkraft billigare än ny kol- eller gaskraft.

Vindkraften blir allt billigare att tillverka och effektivare i drift. Foto: Flickr/nualabugeye/CC BY-NC-SA 2.0
Vindkraften blir allt billigare att tillverka och effektivare i drift. Foto: Flickr/nualabugeye/CC BY-NC-SA 2.0

Ny vindkraft kostar 80 australiska dollar (557 kronor) per megawattimme, medan ny gaskraft kostar nästan tre fjärdedelar mer och ny gaskraft 45 procent mer. Då är koldioxidskatten medräknad.

Men även utan den är vindkraften billigare. 14 procent lägre kostnad än ny kolkraft och 18 procent lägre än ny gaskraft. Med redan existerande kolkraftverk kan dock inte ny vindkraft konkurrera. Studien visar även att år 2020 kommer också solkraften att vara billigare än kraft från fossil energi. Priserna på förnybar energi har fallit kraftigt. Sedan 2011 har priset på ny el från vindkraft sänkts en tiondel och från solceller med 29 procent.

Mellan 2008 och 2011 har priset på solenergi fallit med tre fjärdedelar. Detta beroende på storskalighetsfördelar sedan kinesiska tillverkare gått in i hög omfattning. Vindkraftverken har ökat effektiviteten med längre blad och högre torn. Att placera vindkraftverken i rader ger högre vindhastighet och mindre turbulens än att placera dem oregelbundet.

 

Hans Sternlycke


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!