Miljö

Sverige inte framgångsrik koldioxidminskare

Fortums biokraftvärmeverk Brista

Sverige brukar berömma sig av att vara bra på att minska koldioxidsläpp. Men Mikael Sandberg och Max Rånge har i en rapport från högskolan i Halmstad visat att det är mer eldning av sopor och träflis som minskat användningen av fossila bränslen. Det är kommunala värmeverk som ändrat sin energikälla.

I övrigt har den fossila energianvändningen minskat marginellt.
Forskarna konstaterar också att eldning av sopor och flis inte ger minskade växthusgasutsläpp till atmosfären, men att de är ändå att föredra eftersom de är material som redan finns på jordens yta och därför är bättre för den totala energibalansen.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!