Sverige inte framgångsrik koldioxidminskare

publicerad 19 mars 2016
Fortums biokraftvärmeverk Brista

Sverige brukar berömma sig av att vara bra på att minska koldioxidsläpp. Men Mikael Sandberg och Max Rånge har i en rapport från högskolan i Halmstad visat att det är mer eldning av sopor och träflis som minskat användningen av fossila bränslen. Det är kommunala värmeverk som ändrat sin energikälla.

I övrigt har den fossila energianvändningen minskat marginellt.

Forskarna konstaterar också att eldning av sopor och flis inte ger minskade växthusgasutsläpp till atmosfären, men att de är ändå att föredra eftersom de är material som redan finns på jordens yta och därför är bättre för den totala energibalansen.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!