Längre godståg klarar klimatet

publicerad 4 september 2013

Professor Thomas B Johansson utreder ifall regeringens mål om fossilfri trafik till 2030 kan uppfyllas, berättar NyTeknik och redogör för tre expertrapporter.

Arne Karyd meddelar att flyget inte kan bli fossilfritt vare sig 2030 eller 2050. Pål Börjesson vid Linköpings tekniska högskola skriver att biobränsleproduktionen kan tiofaldigas till 30 Twh och ersätta en tredjedel av fordonsbränslet.

Oskar Fröidh vid KTH i Stockholm vill ha två kilometer långa godståg bestående av två hopkopplade tåg på 1000 meter, där…

 


Liknande artiklar: