Längre godståg klarar klimatet

publicerad 4 september 2013

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Professor Thomas B Johansson utreder ifall regeringens mål om fossilfri trafik till 2030 kan uppfyllas, berättar NyTeknik och redogör för tre expertrapporter.

Arne Karyd meddelar att flyget inte kan bli fossilfritt vare sig 2030 eller 2050. Pål Börjesson vid Linköpings tekniska högskola skriver att biobränsleproduktionen kan tiofaldigas till 30 Twh och ersätta en tredjedel av fordonsbränslet.

Oskar Fröidh vid KTH i Stockholm vill ha två kilometer långa godståg bestående av två hopkopplade tåg på 1000 meter, där det bakre loket radiostyrs från det främre, för att få plats på spåren för fler tågvagnar. I dag är maxlängden 630 meter. Det skulle kräva en investering på 54 miljarder kronor, men skulle fördubbla kapaciteten för godstrafik.

Det skulle kräva en del tekniska investeringar. Exempelvis skulle signalsystemet behöva göras om för längre tåg.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!