Var det Roundup som tog Paul Allens liv?

Lars Bern skriver i sin senaste krönika om det öde som drabbade Microsoft-grundaren Paul Allen och om hans död orsakades av giftiga kemikalier.

publicerad 19 oktober 2018
Paul Allen, medgrundare av Microsoft.

I augusti i år dömde en amerikansk domstol företaget Monsanto att betala ett skadestånd på 289 miljoner USD till jordbruksarbetaren Dewayne Johnson som förgiftats av den aktiva substansen i deras växtgift Roundup (glyfosat). Han hade ådragit sig dödlig Non-Hodkins Lymfom cancer. Därmed hade domstolen fastslagit att Roundup är klart cancerogent och att det bl.a. orsakar denna typ av cancer. Sedan introduktionen av Roundup 1973 har förekomsten av Non-Hodkins Lymfom ökat med 100 procent i USA. Utöver dess cancerogenisitet har Roundup även en rad andra mycket skadliga miljö- och förgiftningseffekter.

Detta synnerligen miljöförstörande och giftiga växtgift är fritt att använda i Sverige och EU. Glyfosat har ingen plats i ett hållbart jordbruk.

Glyfosat har den dåliga egenskapen att det tränger in i de besprutade produkterna och alltså inte går att tvätta bort. I USA har signifikanta glyfosatrester uppmätts i i stort sätt alla spannmålsprodukter och i alla amerikanska viner. En växande resistens mot glyfosat hos de växter det skall bekämpa, har på senare år lett till allt kraftigare besprutning av olika grödor.

I dagens nyhetsflöde kan vi läsa att Bill Gates medgrundare i Microsoft och en av världens rikaste män Paul Allen dött i sviterna efter just Non-Hodkins Lymfom cancer. Jag har inget bevis för att han fått sin cancer genom exponering för glyfosat, men misstanken infinner sig osökt. I fallet med arbetaren Dewayne Johnson har ju domstolen fastslagit sambandet. Allen har levt i Washington staten där glyfosat används frekvent i jordbruket. Jag tror att hans cancer varit orsakad av just alla dessa giftrester i den amerikanska maten. Som jag ser det är det inte helt fel att även samhällets absoluta toppelit får känna av följderna av dagens vansinniga jordbruks- och livsmedelspolitik.

Den ökande användningen glyfosat ökar inte bara cancerriskerna, utan den hotar även den mentala hälsan hos kommande generationer. Studier vid Columbia Universitetet visar att fosters och barns exponering för organofosfater som ingår i bekämpningsmedel kan sänka barnens IQ signifikant. Tre oberoende studier av 660 barn mellan 6 till 9 år, på så vitt skilda ställen som Kalifornien och New York gav samma uppseendeväckande resultat. De visade att exponering under fosterstadiet för organofosfater antingen det var från besprutning av växtodling eller bekämpning av kackerlackor i bostäder, kan orsaka långtidseffekter på barnets hjärnhälsa.

Trots alla varningar om glyfosatens cancerogena egenskaper har inte EU och Sverige av hänsyn till USA vågat förbjuda detta farliga och miljöskadliga växtgift. Förra året förlängde EU tillståndet att använda glyfosat inom unionen med fem år. Nu är EU utsatt för massiva påtryckningar och ren utpressning från USA för att underlätta för den amerikanska livsmedelsindustrin att sälja sina förgiftade jordbruksprodukter på vår marknad.

Och Den metabola pandemin rullar vidare!

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene.Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!