Vaccinfrågan kan få en katastrofal utgång

Alla globala industrier strävar efter att maximera sin omsättning och vinst, och detta gäller även läkemedelsindustrin. Vaccinindustrin är dock alldeles för viktig för att ligga i händerna på mäktiga globala företag och deras styrande oligarki som bara har ökande vinster för ögonen. Det skriver Lars Bern.

publicerad 11 januari 2021
- av Lars Bern
Foto: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Coronaepidemin har gjort frågan om användning av vacciner inom sjukvården stekhet. Debatten rasar för och emot att vaccinera sig och propagandamedier som SVT sänder en starkt vinklad programserie mot folkrörelsen som är kritisk till den snabbt ökande användningen av vacciner.

För att förstå det som sker på vaccinområdet måste jag rekapitulera hur läkemedelsindustrins strateger tänker.

Som alla globala industrier strävar man efter att maximera sin omsättning och vinst. Det gäller att sälja så mycket medicinska preparat av alla slag med så hög vinst och så liten risk som möjligt. Tidigt räknade strategerna ut att botande preparat inte låg i industrins intresse. Om man botar patienternas sjukdomar förlorar man dem som kunder. Det finns ett färskt exempel. I en aktuell analys från bankirfirman Goldman Sachs tog man upp det känsliga ämnet med anledning av lovande forskning rörande genterapi för att just bota sjukdomar. Analysen från Goldman Sachs ställer frågan om botande av patienter är en hållbar affärsidé? Svaret på den frågan från industrins strateger är nej!

Det går tydligt att visa att industrin prioriterar medicinska preparat som främst dämpar och döljer olika tillstånd. Av det skälet har utvecklingen av nya antibiotika nedprioriterats, så att vi snart står utan medel för att kunna få bukt med resistenta bakterier. Samtidigt pumpar man ständigt ut nya dyra patenterade kemikalier för att sänka blodtryck, blodsocker, kolesterol med mera.

Jag har tidigare visat hur läkarkåren är utbildad enligt ett curriculum som i stort sett dikterats av intressenterna bakom läkemedelsindustrin. Det säkrar att man sällan utreder grundorsakerna bakom till exempel högt blodtryck och blodsocker för att istället trycka ner dessa med farmaceutiska. Att behandla högt livsnödvändigt kolesterol är helt kontraproduktivt, då upprepade studier visar att de med högt kolesterol är friskast och lever längst. Ändå är sådana preparat industrins bästsäljare. På detta sätt säkrar man en livslång användning av industrins kemikalier och försäljningsvolymen mångfaldigas. Lönsamheten hålls uppe med hjälp av monopol och förbud mot användning av billiga naturliga preparat. Samtidigt håller det av industrin styrda skolmedicinska etablissemanget en tumme i ögat på läkarkåren, genom det ständigt närvarande hotet att beröva dem deras legitimationer om de avviker från den farmaceutiska linjen.

När det gäller infektionssjukdomarna är huvudstrategin sedan 1986 att starkt prioritera vaccinationer. Forskning för att hitta mediciner som till exempel botar virusinfektioner har varit lågt prioriterad precis som forskning om nya antibiotika mot patogena bakterier. Likaså har den västliga skolmedicinen vänt ryggen åt metoder för att stärka människors immunförsvar mot infektioner. Man tar inte ordet vitamin i sin mun, vilket coronaepidemin mycket tydligt visat. Man vill ju inte att människor skall ha ett för bra immunförsvar, för då minskar efterfrågan på vacciner. Det visar sig att man är angelägen att hålla rädslan för infektioner uppe och att falskeligen övertyga människor att det är inget de själva kan göra för att boosta sitt immunförsvar. Vi har hört detta under coronaepidemin till leda från skolmedicinens professorer som fått sina karriärer finansierade av industrin.

Det som hände 1986 var att politikerna i USA började medge ansvarsfrihet för vaccinföretagen för biverkningsskador av vacciner. Inte så konstigt med tanke på att läkemedelsindustrins lobbyister i Washington är den i särklass största gruppen. Våra politiker följde efter, så idag slipper industrin oroa sig för vaccinskadestånd från patienter men kan ändå fortsätta att håva in sina astronomiska vaccinvinster. Man kan tydligt se hur antalet vaccindoser som till exempel ges till amerikanska barn ökat från 5 år 1962 till 72 år 2018 och man hittar ständigt på nya saker att vaccinera mot. I takt med det skenande vaccinerandet av barn har även rapporterade biverkningar givetvis exploderat. Det är det senare som ligger bakom den folkrörelse som propagandakanalen SVT försökt skandalisera i sin programserie om Vaccinkrigarna.

Vaccinkampanjer som den nuvarande mot SARS-CoV-2 viruset är industrins perfekta storm. Här hägrar riskfria inkomster som kommer att räknas i säkert över tusen miljarder kronor. Man har ju fått politikernas mandat att vaccinera miljarder friska människor. Det ligger med andra ord fullständigt enorma ekonomiska intressen bakom den globala vaccinationskampanjen.

Är inte vacciner bra då?

Det är nog ingen tvekan om att historiskt har några olika vacciner gjort stor nytta för folkhälsan och räddat många liv. Eftersom det antal vacciner som min generation fick som barn var väldigt begränsat till några få viktiga, fick vi inte heller så påtagliga biverkningar. Men det säger sig självt att om man går från fem doser till sjuttiotvå så ökar risken för svåra biverkningar minst i samma takt och det är det som alla föräldrar bakom VAXXED-kampanjen i USA kämpar emot.

Problemet idag är att sedan politikerna var dumma nog att lyfta av ansvaret för biverkningarna från industrin, så har den börjat överexploatera utvecklingen av vacciner och man tar ut svängarna med allt större risker. Nu senast med ett helt oprövat snabbutvecklat vaccin som GMO-manipulerar människornas immunförsvar. Vad kan inte gå fel?

Problemet idag är att sedan politikerna var dumma nog att lyfta av ansvaret för biverkningarna från industrin, så har den börjat överexploatera utvecklingen av vacciner och man tar ut svängarna med allt större risker.

Till bilden skall läggas att vaccination mot influensaliknande virus är en högst tveksam strategi, eftersom denna typ av virus hela tiden muterar och ändrar karaktär. Det är därför man rekommenderar årlig vaccination mot säsongsinfluensan och samma kommer det bli mot covid-19. Vaccinet skyddar i bästa fall bara ett år och vi skall betänka att vi haft vaccin mot säsongsinfluensan i flera decennier, men fortfarande härjar den årligen och tar massor av liv bland dem med ett dåligt immunförsvar.

Om vi hade styrande politiker med något bakom pannbenet skulle man givetvis med forskningssatsningar finansierade av samhället tvinga fram ett alternativ som istället botar de som blir sjuka och/eller stärker folks immunförsvar så att de inte blir sjuka. När det gäller covid-19 har tusentals läkare omvittnat att det faktiskt redan finns billiga mediciner som botar sjukdomen och vitaminer och mineraler som ganska effektivt minskar sjukdomsutbrotten och hur sjuk man blir. Men dessa läkare censureras av MSM, Public Service och globalistiska medieplattformar som Facebook, Youtube, Tvitter med flera. Samma oligarki som har sina intressen i läkemedelsindustrin kontrollerar våra medier till över 90 procent. När jag själv i ett Swebbtv-program redogjorde för två forskningsrapporter från två av världens mest erkända forskare (en Nobelpristagare) stängde Youtube ner Swebbtv.

Vaccinindustrin är alldeles för viktig för att ligga i händerna på mäktiga globala företag och deras styrande oligarki som bara har ökande vinster för ögonen. Jag befarar att vaccinvansinnet som nu utbrutit kommer att sluta med en hälsokatastrof av bibliska proportioner. Det är med övervaccinerandet som med övermedicineringen av våra gamla, det skadar mer än det nyttar. Antalet mediciner som bör få förskrivas till en patient måste radikalt minskas, på samma sätt som antalet vaccindoser som man får ge en patient kraftigt begränsas. Men var finns de politiker som prioriterar medborgarnas hälsa framför sina lönsamma band till Big Pharma och dess ägande oligarki.

Vi måste börja lyssna på modiga ledare som Robert F Kennedy Jr som ställt sig i ledningen för den rörelse som nu arbetar för att få världens politiker att återgå till vett och sans.

 

Lars Bern

 

Artikeln har tidigare publicerats på Antropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!