Kina


tank man Foto: Jeff Widener

Bing censurerade ”Tank Man”

IT/ÖvervakningCensuren skedde på årsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg - även i andra länder än Kina.