Inrikes

Foto: Greggery Peccary/CC BY-NC 2.0

Invandringen står för befolkningsökningen

Inrikes Medan den svenska folkgruppen minskar i landet ökar invånarantalet endast på grund av invandring och högre nativitet bland icke-svenska folkgrupper visar statistik från SCB.


Moderaterna tappar i SCB:s mätning

Inrikes Moderaternas kräftgång i opinionen fortsätter. I SCB:s senaste partisympatiundersökning blir man tredje största parti, bakom SD och Socialdemokraterna.


Kärnfamiljen vinner mark

Inrikes Färre antal föräldra­separa­tioner. | Mycket tyder på att barn­familj­erna har blivit stabil­are på 2000‑talet, enligt studier från SCB.