Iran utmärker sig inte som terrorstat – men som offer

Den ofta återkommande beskyllningen från främst USA, att Iran skulle vara vår tids främsta terrorstat, saknar grund. Det skriver Hans Myrebro i sin senaste krönika.

publicerad 16 maj 2018

Den ofta återkommande beskyllningen från främst USA, att Iran skulle vara vår tids främsta terrorstat, saknar grund. En grupp i USA bestående av avhoppade och pensionerade säkerhetsexperter och höga militären har sänt till president Trump en inlaga som ger en helt annan och väl underbyggd bild av Irans status i terrorsammanhang.

Den inleds som följande:

MEMORANDUM FOR: The President


Annonser:


FROM: Veterans Intelligence Professionals for Sanity

SUBJECT: Is Iran the ”Worlds Leading Sponsor of terrorism?”

Anklagelserna om terrorism riktade mot Iran kommer främst från USA, tätt följd av Saudiarabien. Saudiarabien har redan glömt att 15 av de 19 terrorister som är förknippade med 11/9 kom från Saudiarabien. Och detta var ingen enstaka företeelse. Memorandumet räknar upp 14 muslimska terrorgrupper – 13 av dem stöds av Saudiarabien, endast Houthis stöds av Iran.

För 20–30 år sedan var det realistiskt att benämna Iran terrorstat. Tyvärr har en vårdslös retorik dröjt sig kvar från den tiden och man talar tills nyligen om att utplåna Israel. Men det är få som vill uppfatta det som en seriös målsättning, särskilt inte som de båda ländernas säkerhetstjänst stundom kunnat samarbeta.

Iran samarbetar med Hizbollah som enligt de amerikanska experterna inte längre är en terrororganisation, men en politisk rörelse och en del av Libanons statsapparat som bland annat har som målsättning att försvara landet mot Israelisk aggression.

När det gäller terrorstater så utmärker sig USA och ligger hela tiden i den högsta divisionen och kommer därför inte att närmare avhandlas här. Men jag vill ändå nämna USA i samband med Iran, eftersom U.S. Joint Special Operation Command (JSOC) under flera decennier  i samarbete med Mojahideen-e Khalq (MEK) och exiliranier utövat terrorverksamhet efter bästa förmåga inne i Iran.

MEK var länge klassad som en terroristorganisation, intill dess att USA beslöt att så länge MEK avrättar Iranier istället för amerikanska medborgare, så är den inte längre en terrororganisation. Detta är ett bra exempel på amerikansk politisk logik. USA:s FN-ambassadör Nikki Haley är inne på samma spår när hon nyligen yttrade att: det är svårt att hitta någon terrorgrupp i Mellanöstern som inte bär på Irans fingeravtryck – motsatsen är tydlig för alla som synen i behåll.

USA och Saudiarabien pekar utan påtagliga bevis ut Iran som: ”the biggest sponsor of terrorism in the world”. Däremot är det fantastiskt lätt att hitta bevis för att terrorism en väsentlig del av politiken för USA och Saudiarabien  och att länder som Storbritannien och Frankrike villigt ställer upp för att verkställa uppdrag som går utanför folkrätten och alltså är terrorhandlingar. Men över denna terrornivå finns Israel som redan 1992 genom Yinon-planen, som sedan kom att förtydligas genom Clean break-doktrinen 1996 vilken drar upp riktlinjerna för hur Mellanöstern ska söndersmulas och ommöbleras med hjälp av proxy-arméer och USA:s och NATO:s stöd.

Saudiarabien har förutom ett massivt stöd till de terrorgrupper som haft till uppgift att demolera Syrien, även sett det som angeläget att sprida det morbida salafistiska budskapet utöver jorden. Nu vill USA dra sig ur Syrien, och därför har Qatar har fått order om att ställa upp med 10 000 soldater för att ta vid när USA drar sig ur.  Saudiarabiens försvarsminister Adil al-Jubair sa i slutet av april att: ”Qatar must send troops to Syria before the US president refuse protection of Qatar… if the US ceases to ensure the security of Qatar, then the regime in this country will be toppled in less than a week.” Dessa 10 000 man kommer naturligtvis inte att försvara al-Assad.

Saudiarabiens stora projekt med att förinta Yemen och svälta ihjäl dess befolkning genom blockader och bombningar är sedan flera år är välkänt, men möts knappast av globala protester. Mindre känt för omvärlden är tyvärr att det inte är frågan om ett inbördeskrig i Yemen, utan ett proxy-krig där främmande makter svarar för dödliga insatser genom ombud. Det är inte heller torgfört av massmedia att USA och England direkt och indirekt stöder Saudiarabiens demolering av landet. Men där har vi terroristerna i full aktion – terroristernas division 1.

Ändå fortsätter USA på Israels order att basunera ut och peka ut Iran som terrorns moderland. Men det finns en anledning till detta. All det hat och den hetspropaganda som riktats mot Iran utgör en del av en krigsförberedelse som blir alltmer dramatisk. Den 11 maj hade The American Conservative rubricerat sin artikel om skeendet i Mellanöstern med ”Israel Nudges Trump Towards War With Iran”. Och artikelförfattaren ber oss observera, att samme Netanyahu, som år 2003 arbetade frenetiskt för att förverkliga kriget mot Irak, nu satsar stort för att dra in sin vasall USA i ett krig mot Iran. Och The Wall Street Journal var inne på samma spår två dagar tidigare när man bland annat informerade om att: ”Trump tries to get allies to joint the U.S. in confrontting Iran across the region”.

Terrorstaterna har svårt att dölja sina fula ansikten.

 

Hans Myrebro


Om skribenten:

Hans Myrebro är en pseudonym. Han har bland annat författat boken NATO – ett monster på katastrofkurs.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.