FN:s migrationspakt – en stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna

I sin senaste krönika går Lars Bern igenom FN:s globala migrationsavtal som Sverige väntas skriva under inom kort.

publicerad 13 november 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Globalismen
Precis som Harvardekonomen David Korten konstaterade redan 1995 är de globala megaföretagen och bankerna på god väg att bygga upp en maktposition som vida överträffar nästan alla nationalstater. Dessa företag kan sägas ha en gemensam informell agenda som de med oerhört stor framgång har kunnat torgföra i västvärlden under det senaste halvseklet. Man kan summera de globala företagens och bankernas gemensamma olika affärsintressen i följande program för en global ekonomi som jag skrivit om tidigare här:

  1. Fri rörlighet för kapital och marknadsstyrda valutor
  2. Fri rörlighet för varor och tjänster
  3. Fri rörlighet för alla människor och öppna gränser
  4. Överstatliga istället för nationella regelverk
  5. Fri etableringsrätt
  6. Privatisering av offentliga ekonomiska verksamheter
  7. Låga styrräntor som gynnar generös kreditgivning

 

Den nyliberala finanseliten har med mycket stor framgång lanserat detta program som underlättar för dem att uppnå dominans på världsmarknaden för sina företag och banker. Man har varit starkt pådrivande bakom bildandet av FN, Världsbanken, IMF, WTO m.fl. överstatliga offentliga organ som alla verkar i agendans anda. FN:s Agenda 2030 ligger helt i linje.

Som instrument för sin lobbyverksamhet har de bildat en rad mäktiga organisationer för att på olika plan påverka politiker och den förda politiken så att den gynnar företagen och bankerna maximalt. Man har också skaffat sig kontrollen över opinionsbildningen riktad till allmänheten genom att systematiskt köpa upp och ta kontroll över Main Stream Media och genom finansiellt stöd till en rad förment ideella organisationer som gör dem beroende och medspelande.

Global Compact
World Economic Forum i Davos är ett av de lobbyinstrument som globalisterna skapat för att påverka politiker och andra viktiga beslutsfattare och för att driva företagens och bankernas agenda. Vid mötet 1999 lanserade globalisternas vapendragare och dåvarande generalsekreteraren i FN Kofi Annan, vad man kallar FN:s Global Compact. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Detta initiativ ledde i juli i år till att FN:s medlemsstater godkännande ett dekret om Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration som är ett överstatligt avtal som etablerar en gemensam syn på alla aspekter på internationell migration och ett ramverk för övergripande internationellt samarbete. Även om detta inte är formellt bindande är det likvärdigt med att skriva in fri global migration som en mänsklig rättighet. I sin förlängning innebär en implementering av detta ett avskaffande av alla nationalstater som vi känner dem. Länderna avtalar med denna deklaration bort sina folks suveränitet över sina respektive länder.

Planen är att avtalet med FN skall ratificeras av alla medlemsländerna den 10 december. USA, Ungern, Österrike, Polen, Danmark och Tjeckien har till dags dato deklarerat att man inte tänker skriva på. Avtalet diskuteras intensivt i en rad länder, men i Sverige har den politiska klassen lagt locket på. Man planerar att underteckna avtalet utan att folket i Sverige har en chans att ta ställning.

Avtalet är ett förverkligande av punkten tre i den globalistiska agendan och en stor framgång för de globala företagen och bankerna. Deras makt kommer i ett slag att öka markant. Det kommer att i praktiken bli meningslöst med ett medborgarskap och arbetskraften kommer att hamna helt i händerna på företagen och bankerna. Fackföreningar kommer i praktiken att tappa allt sitt inflytande när det blir en fri global arbetsmarknad. Anställning i de stora mäktiga företagen tar över den roll som dagens medborgarskap har. De som inte har en plats i dessa företag blir som dagens statslösa.

Det är för mig ett mysterium att LO och Socialdemokraterna inte stoppat detta, LO kommer ju i praktiken att förlora allt inflytande på arbetsmarknaden och den s.k. svenska modellen som Löfven vurmar så starkt för kommer att bli en vacker fras utan faktiskt innehåll. Socialdemokratin kommer att implodera.

När inte längre medborgarskapet har någon mening kommer staterna att få mycket stora svårigheter att driva in inkomstskatter. Får man krav att betala skatt fortsätter man bara att migrera. I praktiken blir vårt land inte mer än ett litet landskap i FN-världen utan de gemensamma resurser och krafter som håller samman ett land.

Den fria migrationen som vi redan fått smaka på efter 2015 kommer givetvis att skapa subsamhällen och stora motsättningar mellan olika folkgrupper. Vi kommer i bästa fall få ett samhälle där en liten välbärgad elit på kanske 10% stänger in sig i gated communities och resten av människorna lämnas att klara sig bäst de kan i ett våldsamt och splittrat samhälle. De som är rika kommer att bli ännu rikare i snabbare takt än idag, medan medelklassen och de lägre socialgrupperna kommer att bli exploaterade och fattiga.

Att skriva på Global Compact överenskommelsen leder på sikt till nationens undergång som ett sammanhållet ordnat samhälle.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene.


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!