Ett G7-möte på avvägar

publicerad 3 september 2019
Deltagare från G7-mötet i Biarritz, Frankrike, den 26 augusti.

Det G7-möte som avslutades den 26 augusti kommer väl knappast att gå till historien som ett progressivt och konstruktivt sådant. Snarare som ett där disparata motsättningar låst kontrahenter i förlamande grepp. Donald Trump tog sig ur det förlamande greppet och smet iväg när klimatfrågan skulle diskuteras, den var oviktig för honom. På två punkter var man dock eniga. Dessa båda punkter pekar emellertid på en genuin ovilja att förstå den geopolitiska situationen i Mellanöstern.

Enligt ett tidningsreferat i Jönköpingsposten 27 aug, kunde president Macron i konferensens slutfas fastslå att ”Vi kunde etablera två gemensamma linjer; ingen G7-medlem vill att Iran innehar kärnvapen, och alla medlemmar i G7 vill ha stabilitet och fred i regionen.”

Låt oss börja med att utröna konsekvensen av den första linjen; man vill absolut förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen – mycket förnuftigt. Men genomtänkt och verkningsfullt blir det först om man samtidigt förhindrar, eller i varje fall fördömer Israels innehav av kärnvapen. I dagens läge ser israelerna det som en självklar rätt att som ockupationsmakt…


Om skribenten:

Hans Myrebro är en pseudonym. Han har bland annat författat boken NATO – ett monster på katastrofkurs.

Myrebros senaste bok "De skapade ett blodigt 1900-tal" går att köpa på Historiskt Korrekt förlag.

 


Liknande artiklar: