G7


Foto: La Moncloa/CC BY-NC-ND 2.0

KrönikorDe två punkter där G7-mötets deltagare var eniga pekar på en genuin ovilja att förstå den geopolitiska situationen i Mellanöstern. Det skriver Hans Myrebro.