Utrikes

Foto: La Moncloa/CC BY-NC-ND 2.0

"Ett G7-möte på avvägar"

Krönikor De två punkter där G7-mötets deltagare var eniga pekar på en genuin ovilja att förstå den geopolitiska situationen i Mellanöstern. Det skriver Hans Myrebro.


Foto: montage/Wikipedia

"Det israeliska hotet mot Iran"

Krönikor Få talar om det överhängande israeliska hotet mot Iran som är det mer realitiska alternativet skriver Hans Myrebro i sin krönika.


Steget efter


Foto: U.S. Air Force

Kyrkan ställer krav om kärnvapen

Inrikes Sveriges kristna råd uppmanar regeringen att så fort som möjligt skriva under FN:s avtal som förbjuder kärnvapen.


Kärnvapennedrustning

122 länder röstar för historiskt kärnvapenförbud

Utrikes Över 120 länder har röstat för den FN-konvention som ska förbjuda kärnvapen. Men det är föga troligt att konventionen kommer få någon reell påverkan på stormakternas kärnvapenarsenaler.


Pensionspengar till kärnvapen

Inrikes De allmänna pensionsfonder som funnits sedan 1960-talet: första, andra, tredje, fjärde och sjätte, ökar sitt ägande i kärnvapenindustrin samtidigt som FN diskuterar ett kärnvapenförbud.


Nordkorea förkastar FN:s resolution – vill utveckla kärnvapenprogrammet

Utrikes Nordkorea har förkastat säkerhetsrådets resolution om skärpta sanktioner, landet tänker tvärtom utveckla kärnvapenprogrammet. Nordkoreas centrala telegrambyrå har spridit meddelandet från UD om att landet ska utveckla det nukleära programmet. "Förstärkningen av vårt nukleära avskräckningsprogram är ett lagligt genomförande av vår rätt på självförsvar, så länge som USA:s fientliga politik fortsätter", meddelar man. FN:s säkerhetsråd godkände […]


Foto: Julia_e/CC BY-NC-SA 2.0

Nordkorea har testat vätebomb

Utrikes Nordkoreas TV rapporterar om ett framgångsrikt vätebombstest. Bomben sprängdes klockan 04:30 i övningsområdet Punggye-ri i provinsen Ryanggang.


Foto: Sandia Labs/CC BY-NC-ND 2.0

USA testar en ny atombomb

Utrikes USA utvecklar nya generationer av massförstörelsevapen. Provfällningar har påbörjats i Nevadaöknen.


Foto: Pete Souza, via Wikimedia Commons

Netanyahu till USA: Anfall Iran annars gör vi det

Utrikes Hoten om sanktioner övergår i hot om anfall. Israel och premiärministern Benjamin Netanyahu hotar att attackera Iran för deras kärnprogram, trots att Iran inte tagit fram några kärnvapen.