Det talar för valfusk i USA: Del 2

Flera märkliga händelser uppkom under valnatten: till exempel stoppades valräkningen i fem stater ungefär samtidigt. Dan Ahlmark fortsätter att granska ett antal goda skäl som finns att tro att allvarligt valfusk genomförts i USA:s presidentval.

publicerad 7 december 2020

Benfords Lag är en matematisk lag som gäller den frekvens, med vilken första siffran i tal ingående i en viss talsamling uppträder. Talsamlingen består då av det totala antalet relevanta tal som gäller och avser någon viss funktion eller ett visst område man vill beskriva. En kort förklaring av lagen ges i den första noten i källförteckningen till denna artikel.1

Siffror beträffande just val faller inom ramen för tillämpning av Benfords lag och denna har tidigare i USA använts i juridiska sammanhang vid misstänkt valfusk. Lagen tillämpas gällande avvikelser från den naturliga frekvensfördelningen för data avseende någon aspekt av verkligheten, och vilka då mäts på ett visst sätt. Värden under 0,05 är statistiskt signifikanta och tyder på fusk det vill säga genom att artificiella ingrepp skett beträffande en viss uppsättning av data.

Beträffande siffersamlingar, som gäller resultat i årets presidentval från olika områden av en delstat, anger studier av dessa värden mycket klart, att nämnvärt valfusk till Bidens förmån förekommit i ett flertal stater däribland Wisconsin, Michigan, Pennsylvania2 och –…


 


Liknande artiklar: