Bestämmanderätten över vår egen kropp gäller även för coronavaccinerna

När alla nu pratar om vaccination kan det påtalas att svenskar har en grundlagsskyddad rätt att bestämma över sin egen kropp. Alla har en självklar rätt att fatta sitt eget informerade beslut - trots att den intensiva propagandakampanjen av politiker och media antyder motsatsen. Det skriver Lars Bern som går igenom de tre coronavacciner som nu finns på marknaden.

publicerad 11 februari 2021

Massor av oss står nu inför beslutet om vi skall tacka ja till det coronavaccin som erbjuds eller ej. För att något underlätta beslutet skall jag här redogöra för vad jag snappat upp om dessa vacciners sätt att fungera.

T-cellsminnet är mest avgörande i skyddet mot virusinfektioner, även om antikroppar också fyller en viktig funktion. När man definierar immunitet som virusbindande antikroppar i blodet kan man hävda att virusimmuniteten är kortlivad. Även detta är principiellt felaktigt. Antikroppsnivåerna riktade mot viruset som cirkulerar i blodet minskar efter att infektionen försvunnit, då de inte behövs längre, men T-cellsimmuniteten finns kvar och kan aktiveras snabbt. Antikropparna fungerar sämre mot virus som är så förändrade (muterade) att de inte är att betrakta som samma virus.

Varför vill man missleda allmänheten på detta subtila sätt kan man undra? Orsaken kan eventuellt vara att man vill kunna jämföra naturlig immunitet med vaccinimmunitet. Många vaccin aktiverar nämligen främst bara antikroppsvar och är främst inriktade på de variabla ytproteinerna i detta fall spikproteinet. När viruset förändrats tillräckligt mycket…


Lars Bern är krönikör på Nya Dagbladet och teknologie doktor med en bred bakgrund som företagsledare, författare och samhällsdebattör.

Bern driver opinionssajten Anthropocene med analyser och kommentarer inom bland annat geopolitik, hälsa och ekonomi.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019).

2017 grundade Bern Riksföreningen för Metabol Hälsa, där han sitter med som styrelsemedlem.

 

 


Liknande artiklar: