Inrikes

Inrikes En ny rapport visar att tiotal anställda vid stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun tagit emot varor och tjänster från ett företag, och låtit skattebetalarna stå för notan.


Steget efter