Gammelstads kyrkstad – Ett kulturarv i norr

publicerad 23 juli 2023
- av Sofie Persson
Gammelstad utanför Luleå är väl värd ett besök.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Gammelstads kyrkstad är Sveriges största och bäst bevarade kyrkstad där bland annat Norrlands största medeltida stenkyrka finns. Sedan 1996 är platsen med på Unescos lista över världsarv.

Så kallade kyrkstäder började framkomma under 1600-talet då man i Sverige hade så kallad kyrkogångsplikt, det vill säga att man hade skyldighet att närvara vid veckolig högmässa. Det fanns dock olika regler beroende på hur långt från kyrkan man bodde och reglerna gällde ofta för minst en i hushållet, eftersom någon måste stanna hemma och sköta hemmet.

Främst i norra Sverige var det ofta långt från hemmet till kyrkan och man byggde därför kyrkstugor intill kyrkan där besökande kunde bo temporärt inför kyrkobesök. Det fanns också en motsvarighet för samer som ofta kallas lappstäder. I Sverige har det funnits ett 70-tal kyrkstäder i norr, men idag finns enbart 16 bevarade där ett antal antingen är byggnadsminnen eller klassade som riksintresse för kulturmiljövården.

I Luleå ligger Gammelstads kyrkstad, som är den största och bäst bevarade kyrkstaden i Sverige. Där finns 404 stugor som är uppdelade i 552 kammare. I kyrkstaden finns även Norrlands största medeltida stenkyrka som är från 1492. Platsen utsågs av Unesco till ett världsarv 1996.

Under 1300-talet fanns här en marknadsplats som fungerade som ett centrum för den dåvarande socknen, som under en viss tid omfattande nästan hela Norrbottens län. Under 1600-talet utvecklades den till kyrkstad. Det ska vara där som staden Luleå grundades och när den sedan flyttades började man kalla platsen för “Gammelstad”.

Platsen är också ett fornminne där det under “markytan finns ett kulturlager som kan liknas vid ett dolt arkiv som breder ut sig över världsarvsområdet”, enligt Länsstyrelsen. Markskiktet ska innehålla spår från omkring 900 år av mänsklig verksamhet och arkeologer har hittat en hel del vid platsen i form av föremål, spismursrester, husgrunder och avfallsgropar. Intill kyrkstaden finns även Friluftsmuseet Hägnan.

I Gammelstad var det livat under kyrkobesöken där många samlades och kunde både träffa bekanta eller nya vänner. Med tiden blev kyrkhelgerna mer och mer uppdelade i helger för äldre och ungdomshelger. Under ungdomshelgerna kunde ofta romanser blossa upp och det ledde ofta till giftermål. Det var heller inte ovanligt att man senare lät sig vigas i just en kyrkstuga.

Nederluleå kyrka används fortfarande och kyrkstugorna nyttjas fortfarande på traditionellt vis vid vissa tillfällen.

På Visitor Center finns en gratis interaktiv utställning om kyrkstaden och man kan boka in guidade turer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!