IT/Övervakning

Steget efter


Sveriges EU-avgift kan höjas med 40 procent

Ekonomi EU:s nya flerårsbudget innebär att Sverige kan komma att få betala ytterligare 16 miljarder kronor till EU varje år. Det motsvarar en ökning på 40 procent jämfört med den nuvarande EU-avgiften.


Foto: Pexels

Polen får historisk varning av EU

Utrikes EU-kommissionen aktiverar för första gången artikel 7 och varnar Polen för att hota "EU:s demokratiska principer".


Ideella organisationer slipper moms

Ekonomi Ideell second hand-försäljningen slipper inkomstbeskattas och att betala moms. Det står klart efter att EU-kommissionen beslutat att inte driva det så kallade överträdelseärendet vidare. – Vi går runt och känner oss nästan på lyset och firar med tårta, säger Anna-Marja Hagner, Röda Korset i Umeå, till Sveriges Radio. I väntan på beslut skulle Second hand-affärer […]


Foto: Statskog SF/CC BY-NC 2.0

EU inför strängare vapenlagar

Utrikes Semiautomatiska vapen totalförbjuds. EU-kommissionen har beslutat om att införa strängare vapenlagar inom EU.


Foto: Rasandetyskar/CC BY-NC 2.0

EU: människokärlek under tvång

Utrikes Strömmarna från tredje världen fortsätter att stiga. Nu vill EU-kommissionen tvinga på alla medlemsstater de nya strömmarna.