Trelleborg söker dispens från nya EU-krav på dygnsvila

publicerad 4 december 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Trelleborg kommun har ansökt om dispens från EU:s arbetstidsdirektiv gällande dygnsvila, vilket berör totalt 30 personer inom Räddningstjänsten.

Från och med 1 oktober gäller nya regler kring dygnsvila inom EU. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att ett flertal kollektivavtal inte lever upp till reglerna inom EU:s arbetstidsdirektiv. Det nya direktivet, som kräver 11 timmars vila mellan varje arbetspass, har dock fått omfattande kritik där många arbetare påpekar att man trivs bättre med färre långa pass och istället vill ha fler längre lediga perioder för att återhämta sig.

Samtidigt kommer det, genom en tilläggsöverenskommelse som träder i kraft 1 februari 2024, att finnas möjlighet till dispens när arbetstiden inte kan organiseras på annat sätt i verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden, i särskilda fall, kan överstiga 20 timmar, men inte överskrida 24 timmar.

I Trelleborg har man inte hittat någon lösning för hur man ska bemanna Räddningstjänsten i enlighet med det nya arbetstidsdirektivet och man har därför gjort bedömningen att det är nödvändigt att lämna in en dispensansökan, något kommunstyrelsen ställt sig bakom.

Räddningstjänsten söker dispens för att säkerställa bemanning och att de operativa förmågorna fortfarande finns i verksamheten. Det gäller exempelvis vattendykning och chaufförer för specialfordon där det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens, säger Magnus Strid, räddningschef på Räddningstjänsten i Trelleborgs kommun.

Ansökan gäller för den operativa delen av Räddningstjänsten, det vill säga brandmän, styrkeledare och insatsledare.

Strid menar att de flesta inom verksamheten är positiva till kommunens dispensansökan och vill fortsätta arbeta enligt nuvarande schema.

I dagsläget är brandmännen alltid lediga minst 24 timmar efter ett arbetspass. I snitt är de lediga 58 timmar efter ett operativt dygnpass, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!