VPN-vd om EU-lagen Chat Control: “Kan bara jämföras med totalitära stater”

Övervakningssamhället

publicerad 7 februari 2023
- av Sofie Persson
Ylva Johansson (S) driver förslaget om kraftigt utökad kontroll av EU-medborgarnas kommunikation.

EU:s nya lagförslag under namnet “Chat Control” innebär en kraftigt utökad övervakning av unionens medborgare om det går igenom. Jan Jonsson vid Mullvad VPN riktar kraftig kritik mot lagen som lagts fram av Sveriges kommissionär Ylva Johansson (S). Jonsson menar att den inte bara bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter utan kan jämföras med totalitära staters lagar som exempelvis Kinas.

EU-kommissionen arbetar för närvarande med ett nytt lagförslag som innebär att EU:s medborgare ska få sin kommunikation alltmer extremt övervakad. Om lagen, som blivit känd som “Chat Control”, går igenom ska alla telefonsamtal, sms, meddelandeappar, mejl med mera övervakas. Detta gäller även privata bilder och filmer som sparas i molnet. Det är socialdemokraten Ylva Johansson som står bakom förslaget och menar att det ska användas i syfte att förhindra barnpornografi och grooming.

Jan Jonsson, vd på Mullvad VPN, menar dock att den här typen av lagförslag inkräktar på människors liv och att det bara kan jämföras med totalitära Kina.

Varför ställer inte journalisterna henne mot väggen? Varför krävs inte regering och riksdag på ställnings­taganden”, frågar han sig i en debattartikel i Schibstedtidningen Svenska Dagbladet.

Jonsson tar även upp den nyligen införda spionlagen som krävde en ändring i Sveriges grundlag och menar att det gjordes för lättvindigt och utan diskussion.

Den gången vaknade Sveriges samlade journalistkår alldeles för sent. Den tredje stats­makten är en av våra demokratiska grundstenar och Chat Control riskerar i förlängningen att försvåra dess arbete. Vi hoppas att journalisterna vaknar tidigare den här gången och tar gruvlig revansch – men tiden börjar rinna ut”, varnar han.

Vidare ifrågasätter vd:n varför man inte talar om vilken effekt totalitär övervakning har på samhället. Jonsson undrar också varför Johansson lägger fram ett förslag som sågats av FN:s människorätts­kommissionär och som även går emot Europa­konventionen och EU:s rättighets­stadga.

När hon pratar om det här lagförslaget pratar hon bara om barnen. Inte om effekten som totalitär övervakning har på samhället. Inte om hur det påverkar människors grund­läggande rättigheter. Inte om andra mer ändamåls­enliga brotts­bekämpande åtgärder. Ylva Johansson, varför kan du inte debattera verktygen och konsekvenserna av dem, i stället för att knuffa barnen framför dig?

Han menar att ”ändamålsglidningen som sker med massövervakning” är ett stort problem och när man väl infört ett sådant system är det sedan lätt att ”byta ut filtret”.

Den här typen av AI-system är mycket trubbiga och kommer att filtrera fram familjers semester­bilder från stranden, video­samtal med nätläkare, intima sms mellan partners och konversationer från dejting­appar. Journalister som värnar om sina anonyma källor borde till exempel vara oroliga”.

Jonsson varnar för att det absolut allvarligaste problemet är ökad självcensur och att människor ändrar sitt beteende eftersom man vet att man är övervakade.

När glidningen i vad som massövervakas flyttas, när vi bara kan ana vem som övervakar vår kommunikation och med vilken agenda, då kommer vi att ändra vårt beteende utifrån det, och så nöts ett samhälles demokratiska funktioner ner”.

Chat Control (officiellt Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn) är ett lagförslag på EU-nivå som går ut på att operatörer som tillhandahåller chatt- och meddelandetjänster också måste genomsöka all kommunikation efter barnpornografiskt material och överlämna fynden till polis.

Förslaget motiveras med att barn måste skyddas mer effektivt mot sexuella övergrepp även i digitala miljöer, men kritiker pekar på att förslaget är både ineffektivt och integritetskränkande eftersom det i praktiken innebär att medborgarnas privata mejl och meddelanden söks igenom i jakt på övergreppsmaterial.

Kritiker menar också att samma teknik i framtiden kan användas för att registrera politiskt oliktänkande eller människor som ger uttryck för vissa specifika åsikter. Förslaget har därför beskrivits som oförenligt med mänskliga rättigheter där paralleller framförallt har dragits till Kinas omfattande massövervakning av befolkningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!