EU-parlamentet förbjuder fordon med förbränningsmotorer

Klimatöverdrifterna

publicerad 15 februari 2023
- av Sofie Persson
Boulevard Périphérique i Paris.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


EU-parlamentet har röstat igenom det nya förslaget om att minska utsläppen från personbilar med 55 procent till år 2035 – och 100 procent till år 2050. I praktiken innebär det ett förbud mot nyproduktion av bilar med förbränningsmotorer.

Fit for 55-paketet är en samling av diverse förslag inom EU för att kunna se över och anpassa klimatpolitiken. Syftet är att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till år 2030 och sedan att bli ”klimatneutralt” vid år 2050 – alltså inga utsläpp av växthusgaser överhuvudtaget. I oktober förra året enades man inom EU-parlamentet angående ett förslag som innebär att förbjuda alla koldioxidutsläpp från nya personbilar och skåpbilar från och med år 2035.

Nu har parlamentet röstat igenom förslaget, med 340 röster för och 279 röster mot.

Denna förordning uppmuntrar tillverkning av fordon med inga och låga utsläpp. Målen skapar tydlighet för bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar, säger parlamentets huvudförhandlare, den nederländske liberalen Jan Huitema enligt parlamentets pressmeddelande.

Det innebär i praktiken att biltillverkare inte kommer att kunna släppa ut nya bilar med förbränningsmotorer på marknaden. Däremot får tillverkare med små volymer (1000 till 10 000 nya bilar per år) dispens fram till slutet av 2035. Tillverkare i ännu mindre skala, upp till 1000 bilar per år, får ett permanent undantag från åtgärden. Det handlar främst om dyra sportbilar.

Fram till 2030 har man som delmål att minska personbilars koldioxidutsläpp med 55 procent och med 50 procent från skåpbilar. För att se till att detta följs och går i den riktning man vill kommer man från och med 2025 att utvärdera bland annat utsläpp från fordon och tillgång på fordon med låga utsläpp.

Ministerrådet kommer nu att rösta för ett slutligt godkännande innan lagen tas i bruk.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!