“Vems krig är det som pågår i Ukraina?”

Kriget i Ukraina

Striden i Ukraina är egentligen ett krig mellan Ryssland och USA. De allra främsta förlorarna i konflikten är EU:s befolkning och, framför allt, Ukrainas. Är det verkligen värt att fortsätta offra så många liv för detta krigs skull? Det frågar sig Josef Csiba.

publicerad 10 november 2022
Zelenskyj Stoltenberg
Ukarinas president Volodymyr Zelenskyj träffar Natos generalsekreterare Jens Stolteberg i december 2021.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Innan vi får ett svar måste vi först ställa frågan om vem som vinner mest på det pågående kriget i Ukraina och svaret är naturligtvis USA. USA har vid flera tillfällen deklarerat att syftet med kriget i Ukraina är att försvaga Ryssland militärt och ekonomiskt samt att i andra hand även dra in sina allierade inom Nato i kriget.

Förlorare i konflikten är självklart vi, alla vanliga medborgare inom EU, men också och inte minst det ukrainska folket. Då kan man också fråga sig vem har det största intresset med att kriget ska fortsätta så länge som möjligt, för till synes finns det ingen idag som ens vill nämna en fredlig lösning på konflikten, förutom kanske påven Franciscus och Viktor Orbán i Ungern. USA tjänar miljarder med dollar genom att sälja vapen till Ukraina och till sina allierade inom Nato men också genom att sälja naturgas till EU för ett femfaldigt högre pris än det ryska.

EU-byråkraterna i Bryssel har inte heller något större intresse för en snabb lösning på konflikten. Det är främst för att kunna hålla priserna på el och bränsle så höga som möjligt för att senare vid genomförandet av sina vansinniga idéer om omställning till grön energi lättare ska kunna motivera de enormt höga priserna på all energi som en följd av sina drömliknande idéer om billiga och förnybara energikällor, som hitintills ingen har sett något exempel på.

Eliten och den militära makten i Ukraina är för närvarande inte heller intresserade av fredsförhandlingar med Ryssland, för då skulle de genast förlora allt ekonomiskt stöd från EU och USA, vilket uppgår till hisnande summor. EU har lovat Ukraina ett månatligt stöd med 1,5 miljarder euro av våra skattepengar, vilket också tyder på att EU inte heller räknar med ett snabbt slut på konflikten. Utan detta stöd kan Ukraina helt enkelt inte klara sig ekonomiskt och militärt, knappt till början av nästa arbetsdag.

Nu vill jag inte säga att det inte var Ryssland som startade kriget i Ukraina, men hade Ryssland något val? Nära 20 procent av ukrainska befolkningen är etniska ryssar. Nästan hälften av Ukrainas befolkning använder ryska som första språk. Alla minoriteter i Ukraina men framförallt ryssar har länge upplevt en enorm diskriminering från den regerande maktens sida och enligt vissa källor har redan cirka tolvtusen etniska ryssar blivit massakrerade före kriget.

Ukraina har ansökt om medlemskap i EU och Nato, vilket i praktiken innebär att Nato skulle ha kunnat placera ut sina strategiska kärnvapen ända inpå gränsen till Ryssland, vilket Ryssland nog har svårt att acceptera. Men om vi leker med tanken och vänder på saken, hur skulle USA reagera ifall Kina skulle placera ut sina kärnvapen till exempel i Mexiko eller i Kanada, nära gränsen till USA? Har svårt att tänka mig att USA skulle se på en sådan utveckling utan någon som helst reaktion. Varför är det då så svårt att acceptera att Ryssland gör det? Det är bara några frågor som jag inte förväntar mig något svar på, men en sak kan vi ändå vara alldeles säkra på: Den dagen då kriget i Ukraina tar slut, för hitintills har alla krig slutat på ett eller annat sätt, kommer Europas ekonomi ligga på en nivå som för cirka tvåhundra år sedan vid industrirevolutionens början på 1800-talet.

Nästan alla länder i Europa med några få undantag som till exempel Ungern står på krigshetsarnas sida. Fortsätter att skicka ännu fler och mer avancerade vapen till Ukraina. Är det verkligen värt för dessa krigshetsare och för ukrainska politiker att för några politiska idéers skull utplåna en hel generation unga män och offra hundratusentals oskyldiga civilas liv i ett krig som Ukraina aldrig kan vinna? Ett krig som egentligen är mellan USA och Ryssland, eller ett broderskrig om man vill kalla det så. Det ger inte heller något giltigt skäl till EU-byråkraterna i Bryssel att på ett så aktivt och oansvarigt sätt stödja ena parten av krigsförarna.

Ett gott råd skulle jag ändå ge till dessa Brysselbyråkrater, vilket jag förstås vet att de ändå inte kommer att lyssna på; sluta skicka mer vapen till Ukraina och börja fredsförhandla!

 

Josef Csiba

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!