asylsökare
Veckans teckning

Migrantkrisen i Europa

1 800 sökte asyl under gårdagen

InrikesUnder gårdagen så slog asylmottagandet till Sverige ett ytterligare rekord. Migrationsverket rapporterar att hela 1 800 asylansökningar inkom under onsdagen.