Inrikes

Trots ”stängda gränser” – nästan lika många asylsökande

Det kommer fortfarande många asylsökande till Sverige, trots att gränsen skall ha stängts under mars 2020. Det visar statistiken från Migrationsverket.

Under perioden januari till mars 2020 registrerades 4792 asylanter hos Migrationsverket. Den största gruppen var från Syrien, därefter i fallande ordning från Uzbekistan, Irak och Iran.
Rebecca Weidmo Uvell har i en artikel uppmärksammat att majoriteten av de asylsökande är män – 2932 och åldersgruppen 18-44 år dominerar.

Trots att Sverige under mars månad har meddelat att gränsen på grund av coronasmittan är stängd, skiljer sig antalet asylanter förhållandevis litet mot samma månad förra året – knappt 300 färre har sökt asyl.

Statistik från Migrationsverket visar också, att verket under februari och mars beviljade 946 tillstånd till anhöriga. De fyra största grupperna var där i fallande ordning: Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.

Hälsoläget är nu ett stort frågetecken och hur kontrollen skall hanteras?

Trycket på Migrationsverket och ansamlingen av folk över den den numera tillåtna nivån har gjort att vissa av myndighetens kontor har fått stänga tillfälligt på grund av hälsorisken.

 

Källa: NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!