Löfven kan komma att ta uppemot 16 miljarder ifrån hjälpen till tredje världen

8,2 miljarder svenska kronor. Så mycket pengar tar redan regeringen ifrån hjälpen till de allra fattigaste i tredje världen. Med de nya prioriteringarna av asylinvandring till Sverige på bekostnad av biståndshjälpen kan det beloppet fördubblas redan nästa år.

publicerad 19 oktober 2015

Regeringens budget för asylmottagning är redan kraftigt underfinansierad. Nu annonserar statsminister Stefan Löfven att man planerar att skära mycket stora belopp i biståndsbudgeten som har avsatts för hjälp i tredje världen. Kostnaderna skenar i takt med att inströmningen av invandrare till Sverige eskalerar och tills vidare fortsätter man främst att ta ytterligare pengar ifrån utlandsbiståndet.

Redan idag tar man 8,2 miljarder kronor av de pengar som utlovats till olika hjälporganisationer. De har gjort hjälporganisationerna mycket oroade över konsekvenserna för pågående projekt i fattiga länder. De pengar man tar idag för att täcka de ökade asylkostnaderna i Sverige är redan otillräckliga och men med den nu eskalerade invandringen kan kostnaderna komma att fördubblas redan till nästan år enligt Sveriges Radio.

Det innebär alltså att man kan komma att ta omkring hela 16 miljarder svenska kronor direkt ifrån biståndshjälpen. Hjälporganisationerna larmar om att pågående projekt med bekämpning av fattigdom kan komma att avbrytas och skolor kan få stänga i länder som Afghanistan och de hårdast drabbade länderna i Afrika söder om Sahara.

Redan i december i fjol larmade World Food Programme att över en miljon människor riskerade att helt bli utan mat för att bland andra Sverige tagit pengar som man utlovat till biståndshjälp.

Kostnaden för flyktinghjälp i Sverige har visat sig vara mycket dyr och ineffektiv. Ekonomer har jämfört kostnaden för uppehälle i Sverige i förhållande till FNs flyktingorgan UNHCR:s hjälp och kommit fram till att hjälpen är 50-100 gånger så kostnadseffektiv i UNCHR:s flyktingläger.

Mycket tyder också på att de som har det allra svårast aldrig kommer iväg på en resa till Europa, en resa som kan kosta uppemot 100 000 kronor. I stora delar av tredje världen saknas fungerande infrastruktur och för de flesta är en resa till en annan kontinent inte att tänka på. De är dessa människor som nu kommer få det svårare när regeringen gör nya prioriteringar.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!