Mediokra politiker sätter folket i en svår situation

publicerad 17 juni 2019

Det senaste decenniets massinvandring kommer att få allvarliga konsekvenser. Dessa kan främst samlas upp i fyra grupper. För det första ekonomiska följder för det offentliga samt medborgarna, för det andra växande olägenheter för svenska medborgare, för det tredje politiska följder genom invandrarnas preferens för vänsterpartier, samt för det fjärde en risk i framtiden för väpnade konflikter.

Varje grupp är i sig en mycket allvarlig konsekvens av massinvandringen. Tron att en förändring i den politiken inträffar snart är inte rimlig, utan Sveriges situation kommer istället förvärras genom ytterligare tillströmning av främst välfärdsimmigranter med låg utbildning och kompetens samt med dysfunktionella kulturella…


 


Liknande artiklar: