Ingen vindkraft i Leksand!

Vindkraft är ingen väg framåt ut ur den pågående energikrisen. Det tilltänkta 280 meter höga vindkraftverket på Dammbodberget i Leksand är ett helt onödigt projekt, av flera skäl.

publicerad 14 juli 2022
- av Tege Tornvall
Foto: Jämtkraft/CC BY 2.0
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vindbolaget SR Energy söker plats utanför Leksand för att bygga vindkraftverk på Dammbodberget två mil sydväst om orten bland sjöar och fäbodar.

Försvarets intressen har hittills skyddat Leksand från vindprojekt. Så sent som i mars sade försvaret klart nej till vindkraft över 150 meters höjd i kommunen. På Granberget en bit ifrån har försvaret en vädermast.

Men ”för närvarande” har försvaret ingen invändning mot ett 280 meter högt vindkraftverk på Dammbodberget. Om projektet blir av, blir det förstås fler.

Ännu har varken Leksands kommun eller fastighetsägaren Stora Enso formellt informerats om planerna. Först därefter söker bolaget tillstånd från kommun och länsstyrelse.

Det kan ta åratal. Men Leksands snart avgående kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) utreder för regeringen sätt att övervinna motstånd och snabba på processen.

Uppdraget är dock helt onödigt. Varken Leksand, Dalarna eller Sverige behöver någon vindkraft. Eftersom det bara blåser lagom ibland, behövs kompletterande elproduktion från leveranssäkra energiformer.

Möjliga sådana i tillräcklig skala är vattenkraft, kärnkraft och kolbaserad kraft. Men vattenkraften är nästan helt utbyggd, och kärnkraften skall läggas ned.

Om vi inte behåller befintlig kärnkraft, öppnar stängda reaktorer och bygger nya reaktorer för återanvändning av kärnbränsle, återstår bara kol, olja och gas.

Redan har oljekraftverket i Karlshamn flera gånger satts in som reserv. Tyskland löser nu sin akuta energikris med återgång till kol.

Nu tvingas Sverige antingen för egen del producera kolbaserad kraft eller importera från andra länder – om det går.

Mot detta hjälper ingen vindkraft i världen. Förra året producerade svensk vindkraft 27,4 TWh (terawattimmar) elektricitet. Det var bara 26 procent av dess maximalt möjliga produktion, som var 106 TWh.

Elektricitet är färskvara och måste produceras för omedelbar förbrukning. När det är som mest vindkraft, är det för mycket. När det är för litet, krävs vatten-, kärn- och värmekraft som komplettering.

Lika bra att hålla sig till dem från början!

 

Tege Tornvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!