Globalisterna – verklighetens Lex Luthor

I sin senaste krönika skriver Lars Bern om hur globalisterna har inrättat några mycket inflytelserika lobbyorganisationer där man i hemlighet pressar ledande politiker att arbeta för globalisternas intressen.

publicerad 15 augusti 2018
Stålmannen-skurken Lex Luthor
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Tänk er nedanstående diagram över den av Danmarks Metrologiska Institut (DMI) observerade volymen på havsisen i Arktis publicerat av SvD, DN eller SVT. (Andra diagram visar havsisens yta vilket är något mindre relevant.) Om det skulle inträffa så tar jag tillbaka mina anklagelser om agendasättande journalistik. Men risken är minimal att det skulle inträffa eftersom alla våra etablerade s.k. Main Stream Media idag är renodlade propagandaorgan för den globalistiska politiska agendan. Man förmedlar inga objektiva nyheter som inte stödjer agendan. För det måste ni söka er till bloggar som denna.

Skrämselkampanjen rörande katastrofal global uppvärmning hittades på av globalisternas lobbyorganisation Romklubben år 1991. Syftet var att lansera en kampanj för ökad överstatlighet inför FN:s miljökonferens i Rio 1992. Där fattade man beslutet om det som då kallades Agenda 21 och som nu kallas Agenda 2030. FN-mötet var helt under globalisternas kontroll genom ordföranden Maurice Strong, en mångårig nära medarbetare till globalisternas grand old man David Rockefeller. Bakom agendan om överstatlighet stod World Business Council on Sustainable Development som var en sammanslutning av ett femtiotal chefer för några av världens största globala företag led av en hyperförmögen globalist.

Skälet till att de stora globala företagen och bankerna arbetar för ökad överstatlig styrning är att man vill ha bort nationalstaternas möjlighet att själva bestämma sin politik i demokratisk ordning, genom val till nationella demokratiska parlament. Nationella regelverk och lagar är störande för de stora företagens och bankernas möjligheter att bygga upp sin globala marknadsdominans.

De överstatliga organen kan aldrig bli demokratiska, utan kommer att i praktiken styras diktatoriskt av byråkrater som tillsätts bakom lyckta dörrar där globalisterna har ett avgörande inflytande. EU är ett lysande exempel på detta. Man har utöver Romklubben inrättat några mycket inflytelserika lobbyorganisationer där man i hemlighet pressar ledande politiker att arbeta för globalisternas intressen (Reinfeldt, Löfven, Lööf m.fl.). Den mest omtalade är Bilderberggruppen vars förste ordförande var nazisten och det holländska drottninggemålet prins Bernhard. Idag har svensken Jacob Wallenberg och Carl Bildt tillsammans med miljardären Soros ett stort inflytande där.

Skrämselpropagandan om klimatet har under de gångna 27 åren varit extremt framgångsrik. Som ni kan se i diagrammet lanserade några av globalisternas ledande alarmister år 2006 en genomfalsk prognos om att Arktis skulle vara isfritt år 2013. Även FN:s forskarpanel IPCC kom med en grovt felaktig prognos. Svenska hemmagjorda alarmister som Väder-Pär sa att Vasaloppen inte skulle kunna genomföras i framtiden och landets ledande domedagsprofet agronomen Johan Rockström har lanserat rader av liknande förutsägelser. Att alla dessa profetior visat sig vara helt falska, har inte fått globalisterna att förtröttas, idag klamrar man sig fast vid sin guldkalv klimatet och fortsätter att försöka skrämmas trots att faktiska observationer visar att man har fel och hela tiden har haft det.

Idag går propagandabladen SvD och DN ut med jättereportage stödda av SVT om ett varmare klimat med anledning av sommarens vackra väder. Inte ett pip om att förra sommaren var vädret extremt kallt och dåligt. Agendan nu från dessa blad är att rädda Miljöpartiet kvar i Riksdagen genom att åter blåsa upp skrämselkampanjen.

Hela det flaggviftande politiska etablissemanget inom 7-klövern krokar ängsligt på och spelar extremistpartiet Mp i händerna. Det är symptomatiskt att de ledande globalistpartierna, tidigare liberala FP och C, skriker nästan lika högt som MP. Den enda partiledare som har kurage att hålla huvudet kallt i denna fråga är SD:s Åkesson, som mycket riktigt konstaterar att en sommars vackra väder inte kan ligga till grund för slutsatser om framtidens klimat. Ser man till faktiska observationerna i DMI:s diagram så har ju havsisen i Arktis vuxit under 2018 och detsamma gäller Grönlandsisen. Den globala medeltemperaturen ligger sedan 20 år tillbaka så gott som stilla (nu 0,3 grader C över medelvärdet 1980-2010).

Så kära vänner denna storm i agendamedierna är inget annat än den gamla vanliga tröttsamma klimatskrämselpropagandan i skurken Lex Luthors anda. Som han en gång konstaterade; ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet.

Visst påverkar människans utsläpp av koldioxid halten i atmosfären och är säkert en av huvudorsakerna till att den stigit från 0,03 till 0,04 procent på ett halvsekel. Det medverkar till en värmande växthuseffekt och till en kraftigt ökande och livgivande växtlighet. Nu är det dock så att den viktigaste faktorn för klimatet på jorden är inverkan från solen och solaktiviteten. När den senare är låg har det historiskt medfört kallare klimat.

Just nu är solaktiviteten på väg mot en ny bottennotering, så kanske vi skall vara tacksamma för en viss växthuseffekt från koldioxiden. Tidigare perioder med låg solaktivitet för några hundra år sedan var nämligen tider med nöd och missväxt. Till och med Themsen frös då till is på vintern, för att inte tala om Östersjön.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!