Det är ingen hemlighet vilka som hittills stöttat IS

publicerad 12 juni 2017
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Det är väl fullt rimligt att man i tider av terrorism i Europa arbetar för att eliminera varje terroraktivitet. Lika självklart borde det vara att man blottlägger de krafter som stödjer, finansierar och utrustar Islamiska staten, men också vad som ger dem den hatfyllda motivationen att begå fruktansvärda handlingar. På den fronten är det oförklarligt tyst.

IS är en nutida förgrening av den terrorväxt som alstrades i Afghanistan på 70-talet då Moja-hedin skolades av CIA-agenter enligt handböcker i terrorism som trycks upp i Kanada på CIA:s bekostnad. Sedan gick utvecklingen och skolningen vidare över till bland andra Al-Qaida med flera olika förgreningar till Islamiska Staten. När krigen mot Irak, Syrien, Libyen inleddes öppnades en kaotisk värld som var gynnsam för personer som ville sprida detta kaos också till andra länder. USA-koalitionen hade inlett förstörelsen av dessa Mellanösternstater – stater som inte kunde slå tillbaka mot angriparna. Istället blev det enskilda personer och grupper som tog på sig den uppgiften, fyllda av hat. Resultatet lever vi med i Europa.

Det är knappast någon hemlighet att USA:s strategi länge har varit att destabilisera och oskadliggöra ett antal stater i Mellanöstern och Nordafrika. Nyligen kunde den tidigare utrikesministern i USA, Condoleezza Rice, i en intervju på Brookings Institute berätta att: “We didn’t go to Iraq to bring democracy. The aim was simply to eliminate a security challenge”. Med andra ord oskadliggöra landet.

Ingenting nytt i och för sig. Redan 1982 hade den israeliska Yinon-planen uttryckt samma färdriktning – Israels grannländer måste förstöras för att Israel ska kunna känna sig säkrare. Historikern Webster Tarpley tecknar ner en kopia av detta i “New Middle East” vid en intervju med Zbigniew Brzezinski och Bernard Lewis 2012. Deras utsaga är att: “The US strategic goal in the Middle East is the destruction of all existing national states. There is an outline for this that has been known for many years as the Bernard Lewis plan, and it’s been expressed again by people like Brzezinski; micro state, mini states, rump states, secessionism, chaos, war lords and NATO feels free to seize whatever assets they think are important”.

Herzi Halevy, Israels säkerhetschef på en säkerhetskonferens 2014 , “We do not want ISIS defeat in Syria”, from AMN-news 20/6 2016. Men nu låter det annorlunda.

För att förverkliga denna ödeläggelse använder man IS samt olika terrorgrupper som alla har det gemensamma uppdraget från USRAEL/NATO. När dessa terrorgrupper väl har fullgjort sitt uppdrag att förinta och förstöra kommer dem sannolikt i sin tur att förgöras av sina uppdragsgivare. Det beslutet fattades tydligen i Riyhad i maj innevarande år, och vi kan redan se att Saudi-USA alliansen vänt sina sablar mot IS.

Det är klart att många personer i de drabbade länderna genomskådar detta och drar sina slutsatser av detta djävulska tänkande. Det kan då vara slutsatser som lika djävulskt och desperat drabbar oskyldiga i Europa bland andra.

IS behöver ständigt mer vapen och det fanns hela tiden villiga leverantörer. Från olika europeiska länder har vapen för minst 1,6 miljarder euro kommit regimfientliga grupper tillhanda. The Balkan Investigate Reporting Network (BIRN) har noggrant kartlagt detta. Bland andra har det bulgariska företaget, Vazovski Mashinostroitelni Zavodi, levererat vapen och ammunition som identifierats i striderna kring Mosul. Det danska fartyget Marianne Danika har två gånger förra året skeppat vapen från Burgas till Jedda i Saudiarabien. Amerikanska skattebetalare har naturligtvis fått stå för fiolerna. Så sent som den 20 maj anlände till Jedda en av Pentagons sändningar med raketer och bulgariska stridsvagnar typ OT-64 Skot. Sändningen var förmodligen den sista på det kontrakt som Obama tecknade med Jihadisterna dagarna innan han avgick.

Men den största mängden vapen fraktas ändå från USA för att genom transitstationer i Turkiet och Saudiarabien förmedlas till IS-anslutna förband. Varje månad avgår ett av “Liberty Global Logistics” ro-ro fartyg från Camp Darby i USA för att via Livorna i Italien anlöpa Gedda i Saudiarabien. Fartygen är 200 meter långa, har 12 däck och kan ta en last motsvarande 6500 bilar. Men det är inga fredliga personbilar som får följa med, utan utrustning för dödligt våld. På den första resan i april fanns med omfattande militär utrustning som via Aqaba skulle vidare till Jordanien där amerikanska, brittiska och franska instruktörer tränar militanta grupper för att under beteckning “Free Syria Army” utföra terrorattacker i bland annat Syrien. Vi nämnde brittiska och franska terrorinstruktörer. Kan där ses någon koppling där till dåden i Paris och London?

Ett av Liberty Global Logistics fartyg som förser främst Saudiarabien med vapen. Bilden från Liberty´s hemsida.

2015 avsatte Obama-regimen 1,6 miljarder dollar för att militärt kunna besegra IS. En stor del av de vapen man skickade kom dock i IS händer. Amnesty international kunde i maj 2017 år rapportera att: “The report makes for especially sobering reading given the long history of leakage of US arms to multiple groups committing atrocities in Irak, including the armed group calling itself the Islamic State.”

Donald Trump har nyligen i Riad avslutat ett kontrakt på vapen för en summa av mer än 130 miljarder dollar som ska levereras till ett redan förött Mellanöstern. Finns det någon nu levande människa som inbillar sig att dessa vapen kommer att användas för att skapa fred, för att minska fattigdom och svält, för att eliminera terrorism. Vapnen kommer att användas för att bekräfta Washingtons omsvängning i relationen med IS. Från att under flera år ha stött IS-relaterade grupper kommer de nu enligt Riyadh-deklarationen att bekämpas av saudiska och kurdiska trupper med stöd från USA. De områden som förväntas erövras från IS kommer sedan att tilldelas Saudi och Kurdistan. Om detta förverkligas, så förverkligas till fullo den sionistiska Yinon-planen från 1982. Man kan tydligt se Donald Trump´s svärson hand i detta. Presidenten framstår mer som en israelisk marionett.

Det land som verkligen drivit tillbaka de Israel- och USA-stödda IS-förbanden i Syrien är Ryssland. Ryssland stämplas emellertid av vår statsminister som aggressivt. Samtidigt söker samme statsminister med sin regering ett närmare militärt samarbete med USA som bevisligen intill nu har stött IS. Samme statsminister uttalade nyligen att terrorismen i Europa måste utrotas, samtidigt som han omhuldar den stat, USA, som skapat de bästa förutsättningarna för export av terrorism från de drabbade länderna. Karln måste väl ändå bestämma sig för om han är för eller emot.

 

 

Hans Myrebro

Om skribenten:

Hans Myrebro är en pseudonym. Han har bland annat författat boken NATO - ett monster på katastrofkurs.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!