Ännu en Förintelse

Hans Myrebro tvingas i denna krönika påminna om att förintelsen icke är en, utan flera och att vi idag har en pågående i Jemen framför omvärldens ögon.

publicerad 2 december 2017
Jemen och dess huvudstad Sanaa har sett ljusare tider än den som nu pågår menar artikelförfattaren
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Den som hade hoppats på att förintelsernas tid nu är förbi måste vara mycket besviken. Lägg märke till att jag använder pluralis när jag talar om förintelse. Den judiska överhögheten har i decennier förmanat oss att använda singularis när förintelse kommer på tal. Enligt dem så har det endast förekommit en förintelse i modern historia och det skulle då vara den som ägde rum i 40-talets Tyskland och som enligt samma överhöghet inte får ifrågasättas. Den förintelsen sägs då vara helt unik och får därför aldrig glömmas enligt mainstreammedier.

Allt sådant tal är helt historielöst och är framställt för att missleda, för att påverka och skuldbelägga samt för att förminska och begränsa historievetenskapens forskningsområde. Det är även horribelt av oss att låta en liten etnisk minoritet bestämma hur historiska fakta ska fokuseras och bedömas. Kom ihåg detta, att när det gäller nutidshistoria och förintelse, så är det pluralis som gäller. Om skolan framställer det på annat sätt, så gör man det mot bättre vetande och kränker på så sätt eleverna. Skolans elever ska inte serveras en agenda-historik.

Om vi håller oss till Västerlandets och Mellanösterns 1900-tals historia så har vi att göra med åtminstone sex förintelser, om vi inräknar den som nu pågår i Jemen. Vi räknar då med den Armeniska förintelsen, Gulag, Holodomor, Holocaust samt Morgenthauplanen. Förintelse är nämligen precis vad ordet säger; ett utplånande av människor i mängd, alltså ett arrangerat folkmord.

Det kan vara riktigt att Holocaust i Tyskland skiljer sig från de andra folkmorden på ett sätt. För endast i fallet Holocaust är det som överlevande samt de omkomnas släktingar fått ett ekonomiskt skadestånd, medan de skyldiga fått en skuldstämpel för evig tid. Genom åren har gigantiska skadestånd betalats ut från Tyskland till judiska intressen. Den judiske författaren Norman Finkelstein har beskrivit detta i sin bok, Förintelseindustrin.

Förnekande av den förintelse som skedde på i huvudsak tysk mark kan bestraffas hårt i vissa länder. Förnekande av de övriga förintelserna omhuldas i bland annat Sverige. Särskilt gäller detta den omfattande förintelse som ägde rum i Ukraina under judisk överhöghet ungefär samtidigt som Adolf Hitler valdes till Rikskansler i Tyskland. Mellan åtta och tio miljoner människor omkom på grund av en arrangerad hungersnöd.

Sverige har valt att inte erkänna denna förintelse som benämns Holodomor

Man vill heller inte att den omnämns i historiska sammanhang. Istället sätter man allt fokus på det folkmord som nationalsocialister begick. I fallet Holodomor är man alltså förintelse-förnekare.

Den förnekartraditionen av en förintelse fortsätter man nu genom att blunda för den förintelse, mänskligt och materiellt, som pågår i Jemen. I den mån kriget som pågår där ens omnämns i media, kallas det inbördeskrig – vilket det alltså inte är.

Jemens grannland Saudiarabien inledde år 2015 ett krig mot Jemen. Kriget var planlagt från en underrättelsecentral i Saudiarabien som var gemensam för Saudiarabien och USA1. Avsikten med kriget var att se till så att den illegitime presidenten Mansur Hadi kunde behålla makten. Den verkliga orsaken till kriget var dock kanske vad Benjamin Netanyahu antydde vid ett möte i House Chamber on Capitol Hill i Washington i mars 2015, nämligen att ett starkt Jemen skulle kunna hindra Israels marina utfart till oceanen vid en krigssituation2. Netanyahus tal applåderades av de församlade gojerna. Kan också nämnas, att USA:s representant vid ett NATO-möte 2011 klargjorde, att USA hade för avsikt att inte bara ta kontrollen över Syrien, utan även full kontroll över Jemen3. Saudi skulle få det uppdraget och det skulle utföras med främst amerikanska vapen vilka kom att inköpas för åtta miljarder dollar.

Kriget mot det jemenitiska folket har i bästa förintelsestil kombinerats med en marin blockad och naturligtvis bombning av hamnar broar, skolor sjukhus osv. De förbjudna klusterbomberna använde man utan åtskillnad. Det behöver kanske inte poängteras, att det är inte jemeniter som bombar sitt eget land.

En annan karaktäristik som vi känner igen från andra förintelser är att allt förintande skulle ske så diskret som möjligt, och det har fungerat också i detta fallet. Massmedia har hållits utanför i stor utsträckning och förövarna har kunnat ljusskyggt operera hämningslöst. Men när ryktet nådde Stefan Löfvens öron, valde han snabbt att försöka liera sig med de stater, USA, Saudiarabien, Frankrike och England, som utgjorde kärnan i den förintande alliansen. Kom här ihåg, att både USA och Saudiarabien är bästa vän med Israel, som troligtvis finns med i bakgrunden. Genom att leverera sofistikerade vapen till främst Saudiarabien skulle han kunna visa att en feministisk regering minsann kunde vässa klorna. Löfvens våldsamma fördömanden av nazisternas förintelse var nu glömda, för här fanns ju chansen att göra affärer på en helt annan förintelse.

Mark Goldring, Oxfam’s chef sade i december 2016 att: “Yemen is being slowly starved to death. First there were restrictions on imports-including much need food – when this was partially eased the cranes in the ports were bombed, then the warehouses, then the roads and the bridges. This is not by accident – it is systematic ….”4.

Den oberoende jemenitiske journalisten Afrah Nasser, som just nu har varit i USA för att mottaga Free press Award från Committee to protect Journalists, berättar att: “The US Navy has about 80 percent control over the ports to Yemen. So, absolutely, this is what’s going on in Yemen is absolutely relevant to the USA administration.” Och själv kan jag berätta, att Sverige har mycket starka band till denna förintande USA-administration.

Medan etablissemanget i stort sett tigit still om den jemenitiska katastrofen, har Ryssland agerat kraftfullt för att få en ändring till stånd. Detsamma kan sägas om den inflytelserika The American Conservative som i flera artiklar har fördömt USA:s destruktiva agerande. Tillsammans har detta lett till att under de senaste dagarna har en rännil av livsmedel hittat in i landet.

Kortfattat; Vad som nu sker mot det jemenitiska folket i ett ökenland där fler än nio miljoner människor av utländska makter blockerats från tillgång på mat och vatten i avsikt att svältas ihjäl, är fråga om en verklig förintelse. Det är alltså inte frågan om en naturkatastrof utan en man-made genocid. Samtidigt har hundratusentals skolungdomar ledsagats till Auschwitz för att begråta en massaker som ägde rum för sjuttio år sedan.

 

Hans Myrebro

 

 

Referenser:

1. Bernadette Meehan, National Security Council 2015
2. Dmitry Rogozin, RIA Novosti, 2011
3. Gary Cameron, Reuters, 2015- 03-15
4. Mark Goldring, Oxfam International, 2016-12-6

Om skribenten:

Hans Myrebro är en pseudonym. Han har bland annat författat boken NATO – ett monster på katastrofkurs.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!