Inrikes

Polisrapport: Så ser drogsituationen ut i Sverige

Inrikes Spice har blivit mer ovanligt. De livsfarliga fentanylpreparaten allt vanligare. I en ny gemensam rapport från polisen och Tullverket redovisar myndigheterna hur drogsituationen i Sverige ser ut.


EU:s datasystem bidrar till osäkrare gränser

Inrikes Bristfälliga resurser leder till att allt fler smugglare kommer in i Sverige. | Den personalbrist som råder inom tullen i Skåne beror till viss del på kostnader för ett nytt datasystem som EU kräver.


Steget efter