Polisrapport: Så ser drogsituationen ut i Sverige

publicerad 26 januari 2017
Polisen är mest oroav av ökningen av fentanylpreparat, intag kan sluta riktigt illa

Spice har blivit mer ovanligt. De livsfarliga fentanylpreparaten allt vanligare. Cannabis är fortfarande den mest spridda drogen. Handeln pågår såväl på gatorna som på nätet – samtidigt som polisen bekämpar kriminaliteten. Så ser drogsituationen ut.

I en ny gemensam rapport från polisen och Tullverket redovisar myndigheterna hur drogsituationen i Sverige ser ut.

Cannabis är den största gruppen av illegala droger i landet och har ökat i popularitet de senare åren. Det gäller framför allt marijuana.

– Det finns indikationer på att inhemsk odling har ökat påtagligt, men det är inte så att Sverige är självförsörjande, säger Stewe Alm, narkotikaexpert på polisens nationella operativa avdelning, Noa:

– De flesta odlingar är nu för tiden småskaliga för eget hemmabruk eller för den närmsta kretsen och en ökande andel importeras.

Polisen kopplar direkt ihop cannabis med lokala kriminella nätverk – gatuhandeln är ofta en basinkomst för dem.

– Handeln skapar en våldsproblematik. Många gånger är uppgörelser om marknaden och pengar en starkt bidragande orsak till skjutningar i de utsatta områdena. Det är också så unga dras in i organiserad brottslighet, rekryteras till gäng och skapar sig en kriminell identitet, säger Stewe Alm.

Men näthandeln för droger växer sig stark i Sverige. Nätförsäljningen har gjort drogerna lättillgängliga och inte geografiskt bundna.

Svensk polis har bra kunskap om de viktigaste webbaserade marknader som erbjuder droger i Sverige. Bekämpningen kan vara komplicerad eftersom tillverkare, leverantörer, återförsäljare, webbhotell och betaltjänster finns i olika länder. Samtidigt ökar komplexiteten med kryptovaluta, anonymiserad internettrafik och dolda marknadsplatser på Darknet.

Personer som köper droger på internet är i hög utsträckning okända för polisen, innan de blir påkomna. Det tycks särskilt gälla för kvinnliga köpare.

– På internet handlar också personer som aldrig skulle köpa droger på gatan.

Sverige är ett mottagarland för de flesta missbruksdroger vilket gör det internationella samarbetet avgörande för att stoppa handeln.

– Vi arbetar med att förbättra informationsvägarna i nära samverkan med regionerna för att koppla ihop den svenska narkotikakriminaliteten på alla nivåer. Samarbetet med tullen är avgörande för att minska införseln av droger till Sverige, bland annat i det ökande postflödet. Bekämpningen av droger på nätet försvåras av att polisen inte har laglig rätt att kontrollera i flödet av inrikespost.

Narkotikaklassade läkemedel är den näst största gruppen av beslagtagna missbrukssubstanser i Sverige, den trenden är stadigt ökande.

– Läkemedelsproblematiken har eskalerat mycket på grund av internet. Det har öppnat upp för en illegal handel, i en helt annan skala än tidigare. Numera handlar det också om läkemedel som tillverkats illegalt från början, där produkten är helt utan kvalitetskontroll.

Missbruket av narkotiska läkemedel sträcker sig långt utanför de traditionella brukarna av narkotika.

– Det gäller alla samhällsgrupper och åldrar.

Under 2013 och 2014 ökade beslagen av nya psykoaktiva substanser (NPS), substanser som ännu inte klassats som narkotika eller hälsofarlig vara och som säljs på nätet. Efter 2014 finns tendenser till en stabilisering och till skillnad från i övriga Europa har förekomsten av spice gått ner kraftigt i Sverige.

Oroande är att olika typer av fentanyl ökar i tillgänglighet på den svenska drogmarknaden. Den narkotikarelaterade dödligheten här utmärker sig genom att de som överdoserar är yngre. De senaste åren dog ett större antal personer efter att ha tagit olika typer av fentanylpreparat.

– Att ta det är som att spela rysk roulette. Substanserna är mycket potenta och svårdoserade, säger Stewe Alm.

 

Källa: polisen.se – Drogsituationen – lägesbild i Sverige 2013 – 2016 – läs rapporten

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!