mässling


© CanStockPhoto/sean

Högst vaccinmotstånd bland högutbildade

HälsaKritiken mot vacciner och vaccinskador ökar i hela Europa. Högst motstånd finner man bland högutbildade, enligt Heidemarie Holzmann, professor vid Wiens medicinska universitet.


Foto: UNICEF Ethiopia/CC BY-NC-ND 2.0

Mässlingsvaccinet orsakade 15 barns död

Hälsa15 barn i Sydsudan avled och många insjuknade efter att ha vaccinerats mot mässling. Orsaken ska vara att vaccinet hade förvarats i för hög temperatur, enligt Unicef och WHO.


© Can Stock Photo Inc. / CITAlliance

Ovaccinerade barn förbjuds gå i skolan

HälsaKan inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna. I kanadensiska Calgary kommer 100 elever inte att få gå till skolan. Detta då de inte vaccinerat sig mot mässling.