Hälsa

Ovaccinerade barn förbjuds gå i skolan

Flera fall av virussjukdomen mässling har nyligen upptäckts i Alberta och städerna Edmonton och Calgary. I den sistnämnda staden tvingas 100 elever, som av oklar anledning inte tagit vaccinet mot mässling, att stanna hemma från skolan de närmsta två veckorna, rapporterar Calgary Herald.

Flera lärare kommer också att stanna hemma tills den 21 april, då smittorisken uppges ha minskat.

I flera andra delstater i Kanada, exempelvis Ontario och New Brunswick, är det obligatoriskt att vaccinera sig mot difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka och röda hund innan skolgången.

Att tvångsvaccinera barn tror dock inte hälsodepartementet i Alberta på, skriver Calgary Herald. Istället tror man att det är effektivare att sprida propaganda genom utbildnings-och informationskampanjer som uppmuntrar föräldrar till att vaccinera sina barn.

Politikern David Swann, tillhörande Liberalerna, är tveksam om man verkligen kan vaccinera barn genom tvång utan att inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna.

Det är viktigt att balansera allvarligheten i sjukdomen med risken för biverkningar, säger Swann till Calgary Herald.