Skolmedicinens propaganda är en stor skam

En vän till Lars Bern ställde frågor relaterade till coronakrisen till en av den svenska skolmedicinens ledande byråkrater. De vilseledande och rent felaktiga svaren ligger helt i linje med de industriintressen skolmedicinen tjänar framom människors hälsa, konstaterar Bern.

publicerad 16 februari 2021
- av Lars Bern
Foto: Jamie/CC BY 2.0
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Jag har fått frågan hur jag definierar skolmedicinen kontra alternativmedicinen. Grunden för det jag kallar skolmedicin lades av den så kallade Flexner-rapporten som överlämnades till den amerikanska kongressen 1910 från Carnegie- och Rockefellerstiftelserna. Rapporten omsattes nästan bokstavligen till lag och var ett tidigt exempel på hur oligarkin styr amerikansk politik. De beställda lagarna reglerade standarder för läkarutbildning, medicinsk forskning och godkännande av läkemedel på ett sätt som influerat hela västvärlden.

I kölvattnet efter de nya strikta lagarna på det medicinska området har det därefter vuxit upp ett stort globalt medicinindustriellt komplex som idag har en förlamande kontroll över hela det medicinska området i vår del av världen. Jag har i i min bok Den Metabola Pandemin analyserat de ytterst negativa konsekvenser detta fått för människors hälsa. Det är detta som är det jag kallar skolmedicinen. Någon har tyckt att man istället borde kalla det industrimedicinen. Jag väljer dock att behålla min benämning.

Skolmedicinen desinformerar

En vän till mig sände nyligen fyra frågor till en av den svenska skolmedicinens ledande byråkrater. Frågor som han tyckte hittills ej besvarats tillfredsställande från skolmedicinens håll i behandlingen av Coronasjuka. Svaren som min vän fick var så pass anmärkningsvärda att jag återger dem här med mina kommentarer.

Den första fråga var: Varför använder man inte malariamedicinen hydroxiklorokin (HCQ) som i våras beskrevs som både effektiv och billlig?

Skolmedicinarens svar: Angående malariamedicinen (klorokin) så gjordes flera studier som inte kunde påvisa någon effekt. Däremot drabbades flera patienter av svåra biverkningar.

De studier som sannolikt menas orkestrerades av WHO och som av läkare i vården, vilka med stor framgång använt HCQ för att bota Covid-19, anklagats för att ha haft ett försöksupplägg med (medvetet?) allt för höga doser (därav biverkningarna) och som sattes in för sent. De menar att all erfarenhet visar att HCQ måste sättas in på ett tidigt stadium av sjukdomen och att det bör kombineras med zinktillskott vilket inte gjordes. Studierna utfördes under UK Recovery trial och WHO Solidarity trials. Båda försöken var sponsrade av Bill & Melinda Gates Foundation som även har mycket stora intressen i de vacciner som lanseras.

Redan 2005 publicerades en studie från bland annat CDC som visade att HCQ effektivt förhindrar spridning av SARS.CoV-virus i cellkulturer. Det fungerade både profylaktiskt och som behandling efter infektion. Under Covid-19 epidemin har kliniker runt om i världen rapporterat mycket framgångsrik behandling med medicinen. Dessa rapporter har systematiskt censurerats av skolmedicinens handgångna medier och internetplattformar. Man måste söka sig till alternativmedier för att hitta rapporterna.

Senare har likaledes den gamla billiga medicinen Ivermectin rapporterats ge positiva behandlingsutfall. Ivermectin är känt för att ha effekt mot en rad patogener. Däremot har det svindyra preparatet Remdesivir som skolmedicinen rekommenderat visat sig vara i stort sett värdelöst. I fallen med HCQ och Ivermectin rör det sig om billiga välbeprövade mediciner där alla patent gått ut, varför industrin inte tjänar pengar på dem. I fallet med det nästan verkningslösa Remdesivir rör det sig om ett patenterat medel där man drar in över 20 000 kronor för en behandling, de övriga två behandlingarna kostar några tior.

Den andra frågan var: Varför propagerar man inte brett för att människorna skall stärka sitt immunförsvar?

Skolmedicinarens svar: Det finns inte något vedertaget sätt att stärka immunsvaret mer än att hålla sig frisk och i god kondition.

Svaret är fullständigt otroligt för att komma från en medicinskt bildad person med stort ansvar för svensk hälsovård. Att stärka immunförsvaret handlar ju just om det ”att hålla sig frisk och i god kondition.” Det borde enkelt kunna ges tydliga besked om hur detta kan ske. Det märkligaste är att han inte nämner vacciner som skolmedicinen ju propagerar för att människor skall ta, menar han att inte heller det stärker immunförsvaret?

Svaret är helt falskt. Det finns dokumenterat hundratusentals studier som visar hur vi på olika sätt själva kan stärka vårt immunförsvar. Det är bara att söka på PubMed så hittar man dessa. Inte minst har vår kost en mycket stor betydelse för vårt immunförsvar, vilket jag berört i min bok om Den Metabola Pandemin. Nu efter utbrottet av Covid-19 har även den berömde brittiske kardiologen Aseem Malhotra publicerat boken Bättre Immunförsvar på 21 Dagar. Han pekar på hur man på bara tre veckor kan bli både metabolt friskare och öka sin motståndskraft mot infektioner som Covid-19 med en enkel kostförändring.

Det är dessvärre helt tydligt att skolmedicinen med hjälp av Public Service och MSM nu sjösatt en propagandakampanj med falska påståenden att människor inget kan göra för att stärka sitt immunförsvar, allt för att sälja maximalt antal vaccindoser. Den nu pågående vaccinkampanjen handlar om hundratals miljarder i inkomster för det medicinindustriella komplexet. Skolmedicinens kampanj är djupt omoralisk med tanke på att en bättre kostregim och vissa tillskott av vitaminer och mineraler stärker hela immunförsvaret mot flertalet av de tusentals patogener som hotar oss, medan ett vaccin i bästa fall bara verkar mot en enda bestämd patogen, samtidigt som man ofta riskerar allvarliga biverkningar.

Den tredje frågan var: Varför sägs ingenting om vitaminers och mineralers betydelse i detta sammanhang?

Skolmedicinarens svar: Finns vad jag vet inga säkra vetenskapliga bevis för att vitaminer eller mineraler har effekt.

Återigen ett fullständigt otroligt okunnigt uttalande för att komma från en medicinskt bildad person med stort ansvar för svensk hälsovård. Om han söker på PubMed på ”Vitamin C Covid-19” får han 126 träffar, på ”Vitamin D C-19” får han 390 träffar, på ”zinc C-19” får han 187 träffar, på ”selen C-19” får han 50 träffar och på ”quercetin C-19” får han 81 träffar. På detta sätt kan man fortsätta och hitta hundratusentals andra studier som visar hur vitaminer och mineraler stärker vårt immunförsvar mot patogener och hur brist på dem kraftigt ökar risken att bli allvarligt sjuk.

I en artikel med titeln Over 200 Scientists & Doctors Call For Increased Vitamin D Use To Combat COVID-19 kan ni hitta hur mycket D3-vitamin som över 200 ledande medicinska forskare själva tar. Deras dagliga intag spänner från 1.000 IE till 17.000 IE. Svensk skolmedicin rekommenderar en helt otillräcklig pytteliten dos på 400 IE. Tror någon att dessa fackmänniskor tar så höga tillskott samtidigt som det inte finns ”säkra vetenskapliga bevis för att vitaminer eller mineraler har effekt” som den svenska skolmedicinaren påstår i sin propaganda? I Spanien har man kunnat minska dödligheten i Covid-19 med 82 procent genom att ge riskgrupper rejäla D-vitamindoser.

Förhållandet är detsamma i skolmedicinens propaganda mot det minst lika viktiga C-vitaminet. Där rekommenderar man ett löjligt lågt intag på 0,075 gram per dygn, när det optimala sannolikt är uppemot hundra gånger den dosen utspritt över dygnet. Det är den nivå som andra jämförbara däggdjur som producerar sitt eget C-vitamin ligger på. Skolmedicinens löjliga rekommendation ligger på den miniminivå som krävs för att inte insjukna och dö i skörbjugg.

Skolmedicinens propaganda mot människors strävan att ”att hålla sig frisk och i god kondition” med rätt kost och lämpliga tillskott av vitaminer och mineraler, är en stor skam. Att på detta sätt försöka frånta människor deras frihet att välja, hur de skall stärka sitt immunförsvar, är typiskt för dagens svenska skolmedicin. Det innebär att vi alltid måste vara på vår vakt om vi blir sjuka och hamnar i händerna på dagens sjukvård. Risken att vi inte får bästa kända behandling är uppenbar, om denna inte ligger i läkemedelsindustrins intresse.

Den fjärde frågan var: Kan verkligen massvaccinering vara en lösning mot muterande virus?

Skolmedicinarens svar: Vaccineffekten hos muterade stammar kommer man ha ögonen på och ev kan man så småningom behöva justera vaccinerna. För närvarande är vaccination vägen ut ur den mycket allvarliga situation världen befinner sig i.

I sin bok Vacciner tar professor Peter Grötzsche upp frågan om man bör vaccinera mot muterande influensavirus. Han argumenterar starkt för vaccination mot ett antal allvarliga sjukdomar, men underkänner helt idén att vacciner mot muterande influensavirus. Det betraktar han som ett rent geschäft från läkemedelsindustrins sida. Det finns även studier som visar att dessa årliga influensavacciner ökar risken att smittas av andra patogener, genom att de skadar det naturliga immunförsvaret.

Vi har haft vaccin mot tidigare influensavirus i över 50 år, men har ändå inte blivit av med de besvärliga säsongsinfluensorna. Vi kommer inte att bli av med coronavirusstammarna heller, de kommer att fortsätta leva i vår miljö. Således borde strategin för att bekämpa influensasjukligheten vara att tillämpa sätt att stärka immunförsvaret och att forska efter medel som botar de sjuka i stil med de gamla biverkningsfria (om de används rätt) HCQ och Ivermectin preparaten. Strategin har den fördelen att man undviker alla de oundvikliga svåra biverkningar som många som fått vaccinerna drabbas av, och ju fler doser man måste fortsätta ge ju värre blir dessa biverkningar. Problemet med den föreslagna strategin är att den bara inbringar en liten bråkdel av de intäkter industrin kan kamma hem på vacciner. Därför ägnar sig vår skolmedicin som helt går det medicinindustriella komplexets ärenden, åt att med sin propaganda undertryck och censurera alla uppgifter om vilka alternativ människor har till vaccinerna.

Skolmedicinaren hävdar även att vaccinationskampanjen skulle kunna vara vägen ut ur den mycket allvarliga situation världen befinner sig i. Detta faller på det faktum att mutationer väldigt snart gör att man måste ta fram nya vacciner och att det demonstrerat att de nya vaccinerna inte hindrar smittspridningen som man hoppats. Det visar sig nämligen att vaccinerna inte hindrar sjuklighet utan bara lindrar den. Det visar sig även att de vaccinerade kan återsmittas och således fortsätta sprida smittan.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de svar som den ledande representanten för vår skolmedicin gav min frågande vän, var både felaktiga, vilseledande och helt styrda av industriintressen. En otäck berättigad fråga infinner sig, vågar man längre söka vård hos denna skolmedicin, styrd av andra intressen än patienternas bästa, när man blir sjuk?

 

Lars Bern

Artikeln har tidigare publicerats på Antropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!