Inrikes

Ökning av MRSA med migrationsvåg

Inrikes Folkhälsomyndigheten slår larm om att migrationsvågen till Europa har lett till att den multiresistenta bakterien MRSA ökat kraftigt.


Bakterie äter giftigt avfall

Miljö En ny encellig organism kan potentiellt komma att hjälpa oss att lösa några av problemen med lagring av kärnavfall, rapporterar forskare vid University of Manchester. Att man hittar bakterier som lever av avfall är inget nytt, men det här är första gången man hittar organismer som trivs i sådana farliga miljöer som man kan vänta […]


God bakteries arbete kartläggs

Hälsa Forskare har kartlagt hur en bakterie i magen hjälper till att bryta ned mat. Vid studier av tarmbakterier på molekylär nivå har fors­karna upptäckt en samling gener hos bakterien Bacteroides ovatus.