bakterieBakterie äter giftigt avfall

MiljöEn ny encellig organism kan potentiellt komma att hjälpa oss att lösa några av problemen med lagring av kärnavfall, rapporterar forskare vid University of Manchester.God bakteries arbete kartläggs

HälsaForskare har kartlagt hur en bakterie i magen hjälper till att bryta ned mat. Vid studier av tarmbakterier på molekylär nivå har fors­karna upptäckt en samling gener hos bakterien Bacteroides ovatus.