Inrikes

Ökning av MRSA med migrationsvåg

MRSA sett genom ett mikroskop

Folkhälsomyndigheten slår larm om att migrationsvågen till Europa har lett till att den multiresistenta bakterien MRSA ökat kraftigt.

Ifjol skedde det en kraftig ökning av migranter från Nordafrika och Mellanöstern till Europa. Det bidrar också till att bakterier kan komma att spridas vidare.
Under 2015 skedde det en 30-procentig ökning av fall med den multiresistenta bakterien MRSA jämfört med 2014.

“Att relativt sett fler MRSA-bakterier hittas bland människor på flykt förklaras av att många kommer från länder med en högre förekomst av MRSA än genomsnittet i Sverige, men också av att de provtas oftare än övriga befolkningen eftersom de har fler kontakter med sjukvården”, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

På 10 år har MRSA ökat i antalet fall från 1 000 till nästan 4 000 i Sverige.

Under 2015 anmäldes 3 882 fall av resistenta bakterier av typen MRSA i Sverige, men Folkhälsomyndigheten bedömer ändå smittorisken som låg.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • bakterie
  • MRSA